Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady SR 2023

Výsledky volieb do NR SR 2023 - Zápisnica OVK o výsledku hlasovania

SCAN0008_2

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.horneotrokovce@gmail.com

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Delegovanie_do_volebných_komisií

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Voľby_určenie_vol.miestnosti_a_utvorenie_vol._okrsku_1

Informácia pre voliča

 Informácia_o_podmienkach_práva_voliť_a_práva_byť_volený_1

 

 

______________________________________

 

 

 

 

Voľby do Národnej rady SR 2020

sa konajú v sobotu 29.02.2020 od 7.00 do 22.00 h.

 

Výsledky volieb do NR SR v našej obci

Počet voličov zapísaných v zozname voličov         727

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        521

Počet platných odovzdaných hlasov                       513

Účasť      71,66 %

Výsledky_volieb_do_NR_SR_2020

Zápisnica_OVK_Voľby_do_NR_SR_2020

 

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

ocu.h.otrokovce@stonline.sk

 

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu.h.otrokovce@stonline.sk

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady SR 2020
 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utváram v obci Horné Otrokovce 1 ( slovom jeden ) volebný okrsok

a určujem za volebnú miestnosť sálu kultúrneho domu, súp.č. 146 v Horných Otrokovciach

V Horných Otrokovciach, dňa 21.11.2019

Mgr. Eva Kukučková, starostka obce

Voľby_určenie_vol.miestnosti_a_utvorenie_vol._okrsku

 

Informácia_pre_voliča

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

ocu.h.otrokovce@stonline.sk

 

 

Informácie pre voliča


 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo


-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).


Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)