Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady SR 2023

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.horneotrokovce@gmail.com

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Delegovanie_do_volebných_komisií

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Voľby_určenie_vol.miestnosti_a_utvorenie_vol._okrsku_1

Informácia pre voliča

 Informácia_o_podmienkach_práva_voliť_a_práva_byť_volený_1

 

 

______________________________________

 

 

 

 

Voľby do Národnej rady SR 2020

sa konajú v sobotu 29.02.2020 od 7.00 do 22.00 h.

 

Výsledky volieb do NR SR v našej obci

Počet voličov zapísaných v zozname voličov         727

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        521

Počet platných odovzdaných hlasov                       513

Účasť      71,66 %

Výsledky_volieb_do_NR_SR_2020

Zápisnica_OVK_Voľby_do_NR_SR_2020

 

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

ocu.h.otrokovce@stonline.sk

 

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu.h.otrokovce@stonline.sk

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady SR 2020
 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utváram v obci Horné Otrokovce 1 ( slovom jeden ) volebný okrsok

a určujem za volebnú miestnosť sálu kultúrneho domu, súp.č. 146 v Horných Otrokovciach

V Horných Otrokovciach, dňa 21.11.2019

Mgr. Eva Kukučková, starostka obce

Voľby_určenie_vol.miestnosti_a_utvorenie_vol._okrsku

 

Informácia_pre_voliča

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

ocu.h.otrokovce@stonline.sk

 

 

Informácie pre voliča


 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo


-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).


Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)