Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prvá zmienka

       Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156. Pod názvom „Otroc“ je spomínaná medzi 70 dedinami, z ktorých desiatky dáva ich pán, ostrihomský arcibiskup Martirius, kanonikom Ostrihomského kostola.

       Dlho pretrvával názor, že prvá písomná zmienka je doložená v Zoborskej listine z roku 1113 pod názvom  „Adradic“.  Najnovší historický výskum preukázal, že dedina „Adradic“ sa vzťahuje na inú obec, ležiacu na pravom brehu Váhu (pravdepodobne Ratkovce).

 

Literatúra a pramene:

 

Laták, M.: Dejiny obce Horné Otrokovce v stredoveku. Bakalárska práca. Trnavská univerzita v Trnave. Filozofická fakulta. Trnava, 2010

Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava, 1974

Kruteková, J. a kol.: Z dávnej histórie farnosti Horné Otrokovce. Nitra, 2011

Marsina, R.: Codex Diplomaticus et Epistolaris Slovaciae. Bratislava, 1971

Rábik, V.: Ratkovce v stredoveku. In: Dutka, J.: Ratkovce 1113 – 2008. Ratkovce, 2008