VZN obce


  Zobrazujem 20 z 27 dokumentov (strana 1).
Dodatok č. 2 k VZN Obce Horné Otrokovce č. 39/2015 zo dňa 10.11.2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Kategória: VZN obce
Dátum: 07.11.2018 Veľkosť: 34.5 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN Obce Horné Otrokovce č. 39/2015 zo dňa 10.11.2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Kategória: VZN obce
Dátum: 30.11.2017 Veľkosť: 682.4 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Otrokovce č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Kategória: VZN obce
Dátum: 01.01.2017 Veľkosť: 668.1 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Otrokovce č. 2 /2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Otrokovce
Kategória: VZN obce
Dátum: 01.02.2016 Veľkosť: 1.54 MB (2 súbory)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Otrokovce č. 37/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN obce
Dátum: 10.11.2014 Veľkosť: 165.5 kB (1 súbor)
Verejno záväzné nariadenie obce Horné Otrokovce č. 36/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Horné Otrokov
Kategória: VZN obce
Dátum: 03.01.2014 Veľkosť: 29.5 kB (1 súbor)
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ OTROKOVCE č. 35/2013 zo dňa 24.01.2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom j
Kategória: VZN obce
Dátum: 08.02.2013 Veľkosť: 185.1 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Otrokovce č. 36/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok
Kategória: VZN obce
Dátum: 09.01.2013 Veľkosť: 213.6 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 33/2012 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Kategória: VZN obce
Dátum: 01.11.2012 Veľkosť: 355.7 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 32 / 2012, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Horné Otrokovce
Kategória: VZN obce
Dátum: 16.02.2012 Veľkosť: 367.5 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Otrokovce č . 31 / 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Otrokovce
Kategória: VZN obce
Dátum: 14.09.2011 Veľkosť: 326 kB (1 súbor)
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 30/2011 o podmienkach nájmu bytu
Kategória: VZN obce
Dátum: 15.07.2011 Veľkosť: 144.2 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Otrokovce č. 29/2011 zo dňa 10. 6. 2011 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Horné Otrokovce
Kategória: VZN obce
Dátum: 10.06.2011 Veľkosť: 67.5 kB (1 súbor)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ OTROKOVCE Č. 27/2011 ZO DŇA 08.02.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Horné Otrokovce.
Kategória: VZN obce
Dátum: 08.02.2011 Veľkosť: 233.8 kB (1 súbor)
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ OTROKOVCE č. 12/2008 z 26.08.2008 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni.
Kategória: VZN obce
Dátum: 08.02.2011 Veľkosť: 767.5 kB (1 súbor)
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ OTROKOVCE č. 26/2011 zo dňa 11.01.2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľo
Kategória: VZN obce
Dátum: 27.01.2011 Veľkosť: 31 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Otrokovce č. 23/2009 zo dňa 15.12.2009 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN obce
Dátum: 15.12.2009 Veľkosť: 787 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Otrokovce č 22/2009 z 15.12.2009 o miestnych daniach
Kategória: VZN obce
Dátum: 15.12.2009 Veľkosť: 1.23 MB (1 súbor)
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ OTROKOVCE č. 16/2009 Spôsob poskytovania opatrovateľskej služby. Spôsob určenia výšky úhrady a spôsob platenia úhrady a poskytovanú opatrovateľskú službu.
Kategória: VZN obce
Dátum: 01.09.2009 Veľkosť: 907 kB (1 súbor)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ OTROKOVCE č.18/2008 zo dňa 11.12.2008 O dani za jadrové zariadenia
Kategória: VZN obce
Dátum: 11.12.2008 Veľkosť: 497 kB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.