Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu, konané dňa 24.5.2014

Výsledky:

VÝSLEDOK  HLASOVANIA

VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

konaných dňa 24.05.2014 v Horných Otrokovciach

 

 

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:    734

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:                                                           65

Počet odovzdaných obálok:                                                                                   65

Počet platných odovzdaných hlasov:                                                                   65

Účasť:  8,8 %

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany, politické hnutie alebo koalíciu:        

 

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana:       2

Kresťanskodemokratické hnutie:                                                                   4

SMER – sociálna demokracia:                                                                       34  

Strana TIP:                                                                                                          1

Ľudová strana Naše Slovensko:                                                                     1

Strana demokratického Slovenska:                                                                 4

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti:                                                             2

Právo a spravodlivosť:                                                                                      2

Sloboda a solidarita:                                                                                          2

Komunistická strana Slovenska:                                                                      1

Slovenská národná strana:                                                                               8

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana            3

Strana maďarskej komunity – Magyar Kozosség Pártja                                  1

 

 

V Horných Otrokovciach, dňa 26.05.2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2014.pdf (1132732)