Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Horné Otrokovce
 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Horných Otrokovciach
 
Určenie volebnej miestnosti
 
Delegovanie do volebných komisií
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie v obci Horné Otrokovce je možné doručiť:
    -  elektronicky na adresu ocu.h.otrokovce@stonline.sk - najneskôr do 24.00 h posledného dňa
       stanovenej lehoty, rozhodujúci je dátum doručenia do e-mailovej schránky,
       nie dátum odoslania
    -  v listinnej forme osobne do podateľne Obecného úradu v Horných Otrokovciach,
       v úradných hodinách
    -  poštou na adresu: Obec Horné Otrokovce, Obecný úrad č.146, 920 62 Horné Otrokovce,
       rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania na poštovú prepravu
V termínoch:
    -  miestna volebná komisia - do 11.09.2018
    -  okrsková volebná komisia - do 11.10.2018
 
 
Doručenie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Horné Otrokovce
 
 
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
 
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018
 
 
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Horné Otrokovce k 10.7.2018
 
 
 
 
 
 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

 

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí - VÝSLEDOK HLASOVANIA.docx (14407)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov ObZ.pdf (245117)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce.pdf (164449)

 

Doručenie kandidátnych listín zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Doručenie kandidátnych listín zapisovateľke MVK.pdf (234104)

 

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebého obvodu.pdf (206191)

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa MVK.pdf (218320)

 

Počet obyvateľov obce Horné Otrokovce k 31.07.2014

Počet obyvateľov obce Horné Otrokovce k 31.7.2014.pdf (178619)