Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

 

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí - VÝSLEDOK HLASOVANIA.docx (14407)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov ObZ.pdf (245117)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce.pdf (164449)

 

Doručenie kandidátnych listín zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Doručenie kandidátnych listín zapisovateľke MVK.pdf (234104)

 

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebého obvodu.pdf (206191)

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa MVK.pdf (218320)

 

Počet obyvateľov obce Horné Otrokovce k 31.07.2014

Počet obyvateľov obce Horné Otrokovce k 31.7.2014.pdf (178619)