Územný plán obce

 

Sem môžete vložiť nový alebo pretiahnuť existujúci obsah.

Pre nápovedu ako začať Kliknite sem

 
 

Sem môžete vložiť nový alebo pretiahnuť existujúci obsah.

Pre nápovedu ako začať Kliknite sem

 
 
 

 

Územný plán obce bol zadaný na spracovanie v r. 2008 a Návrh územného plánu obce bol schválený ObZ obce Horné Otrokovce uznesením č. 21/E/2/2009 zo dňa 22.1.2009.

V súčasnosti je pripravený na rokovanie ObZ návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Horné Otrokovce.