Obec Horné Otrokovce

Zámer prenajať nebytový priestor

Zámer prenajať nebytový priestor
Zámer Obce Horné Otrokovce prenajať nebytový priestor z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Súbory na stiahnutie

Zámer 25.5 kB doc 21.12.2018