Obec Horné Otrokovce

Návrh Dodatku č.2 k VZN Obce Horné Otrokovce

Návrh Dodatku č.2 k VZN Obce Horné Otrokovce
Návrh Dodatku č.2 k VZN Obce Horné Otrokovce č. 39/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO

  

Súbory na stiahnutie

Dodatok č.2 k VZN č. 392015 - NÁVRH 819.4 kB pdf 13.11.2018