Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad - stavebný úrad
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
kontakt: Mgr. Ivana Batíková
tel. Č.: 033/7368242

 

Spoločný obecný úrad - školský úrad
Spoločný obecný úrad
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
kontakt: Mgr. Zuzana Hromeková
             Mgr. Mária Loskotová
Tel. č.: 033/7302340

 

Spoločný obecný úrad - opatrovateľská služba

Spoločný obecný úrad

M. R. Štefánika 1

920 01  Hlohovec

kontakt: Bc. Sylvia Uhlárová

Tel. č.: 033/7302340