Zmluvy 2018

240/C/2018 Mária Vlčková, Horné Otrokovce č.305, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 16.8.2018, 10 €
 
948/2018 Trnavský samosprávny kraj Trnava, Zmluva č.185-3-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie,dotácia Prechádzka rozprávkovým lesom, 11.8.2018, 500€
 
940/2018  Radim Klačko a Krístína Klačková, Horné Otrokovce 335, Kúpna zmluva na pozemok parc.č. 175/6
 
239/C/2018 Ing. Kornélia Čajková, Palkovičova 13, Bratislava, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 20.07.2018, 10 €
 
238/C/2018 Ing. Kornélia Čajková, Palkovičova 13, Bratislava, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 20.07.2018, 20 €
 
237/C/2018 Helena Mihaliková, Horné Otrokovce č.147, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 14.07.2018, 20 €
 
919/2018 Trnavský samosprávny kraj Trnava, Zmluva č.011-3-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie, dotácia Jánske ohne, 11.7.2018, 500 €
 
236/C/2018 Dagmar Libantová, Horné Otrokovce č.58, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 11.07.2018, 10 €
 
235/C/2018 Dagmar Libantová, Horné Otrokovce č.58, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 11.07.2018, 20 €
 
914/2018 Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany, Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, audit, 07.07.2018, 1900 €
 
234/C/2018 Oľga Sadáková, Garbiarska 347/13, Brezová pod Bradlom, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 04.07.2018, 20 €
 
902/2018 Soňa Borovská, Horné Otrokovce č.339, Zmluva o verejných rozvodoch a kanalizáciách, pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť, 28.6.2018
 
233/C/2018 Natália Benkovská, Horné Otrokovce č.60, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 19.06.2018, 20 €
 
879/2018 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.
 
232/C/2018 Andrea Báčiková, Horné Otrokovce č.328, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 08.06.2018, 20 €
 
1/F/2018 Michaela Chovanová a Patrik Maco, Horné Otrokovce č.161, Dolný Lopašov č.56,  Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 05.06.2018
 
231/C/2018 JUDr. Jana Lenská, Bratislava - Ružinov, Budovateľská 2, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 02.06.2018, 20 €
 
230/C/2018 JUDr. Jana Lenská, Bratislava - Ružinov, Budovateľská 2, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 02.06.2018, 20 €
 
792/2018 IQ ideas, s.r.o., Nitra, Zmluva č. ZM-31/2018 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov a školenia, 25.5.2018
 
229/C/2018 Soňa Borovská, Horné Otrokovce 339, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 17.5.2018, 20 €
cintorín nájomná zmluva 229C2018.pdf (26242)

611/2018 MP Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica, Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.18051001, odborné služby v oblasti zabezpečenia procesov verejného obstarávania, 15.5.2018, 950 EUR
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.18051001.pdf (795671)

228/C/2018 Janka Kušnírová, Hlohovec, Timravy 13, 92001 Hlohovec, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 03.05.2018, 10 €
cintorín nájomná zmluva 228C2018.pdf (25630)

227/C/2018 Janka Kušnírová, Hlohovec, Timravy 13, 92001 Hlohovec, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 03.05.2018, 10 €
cntorín nájomná zmluva 227C2018.pdf (25605)

226/C/2018 Michal Markech, Horné Otrokovce 184, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 25.4.2018, 20 €
cintorín nájomná zmluva 226C2018.pdf (25970)

225/C/2018 Elena Aberštíková, Horné Otrokovce 300, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 24.4.2018, 20 €
cintorín nájomná zmluva 225C2018.pdf (25866)

224/C/2018 Miroslav Pavlík, Horné Otrokovce č.291, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 6.3.2018, 20 €
cintorín nájomná zmluva 224C2018.pdf (25848)

46/2018 Marek Mihaľov, Podhoroď 119, Zmluva o verejných rozvodoch a kanalizáciách, pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť, 14.2.2018
zmluva kanalizácia 146Ka2018.pdf (715121)

44/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
 
43/2018 Jaroslav Goceliak, Hlohovec, Vinohradská 2, Nájomná zmluva č.1/2018, nájom 3-izbového bytu na zdravotnom stredisku, 13.2.2018, 75 €/mesačne
Nájomná zmluva Goceliak.pdf (767457)

26/2018 Slovak Telekom Bratislava, Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb, telefónna služba - pevné linky, 1.2.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb Slovak Telekom.pdf (992464)

223/C/2018 Otília Pániková, Sládkovičova 47, Zlaté Moravce, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 23.1.2018, 20 €
 
č.420/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce