Zmluvy 2018


224/C/2018 Miroslav Pavlík, Horné Otrokovce č.291, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 6.3.2018, 20 €
cintorín nájomná zmluva 224C2018.pdf (25848)

46/2018 Marek Mihaľov, Podhoroď 119, Zmluva o verejných rozvodoch a kanalizáciách, pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť, 14.2.2018
zmluva kanalizácia 146Ka2018.pdf (715121)

44/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
 
43/2018 Jaroslav Goceliak, Hlohovec, Vinohradská 2, Nájomná zmluva č.1/2018, nájom 3-izbového bytu na zdravotnom stredisku, 13.2.2018, 75 €/mesačne
Nájomná zmluva Goceliak.pdf (767457)

26/2018 Slovak Telekom Bratislava, Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb, telefónna služba - pevné linky, 1.2.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb Slovak Telekom.pdf (992464)

223/C/2018 Otília Pániková, Sládkovičova 47, Zlaté Moravce, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 23.1.2018, 20 €
 
č.420/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce