Zmluvy 2017

462/2017 JJ+Rh Keramika, s.r.o. Horné Otrokovce, Dohoda o ukončení nájomného vzťahu, ukončenie nájmu súp.č. 107, 1.1.2018
ukončenie nájmu JJ a Rh Keramika.pdf (383209)

FCC Trnava, s.r.o., Dodatok k zmluve č. S00T100018 o zvoze a skládkovaní odpadu, cena za zvoz odpadu, 01.01.2018
Dodatok k zmluve č.S00T100018 o zvoze a skládkovaní odpadu.pdf (757892)
 
443/2017 FKL a brat, spol. sr.o. Ludanice, Zmluva o dielo č. 111217, Rekonštrukcia kultúrneho domu, 7.12.2017
 
461/2017 SOÚ Leopoldov, Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení SOÚ, 1.1.2018
 
Zmluva o bežnom účte v Prima banka
 
448/2017 ELEKOS Nitra, Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, nakladanie s odpadmi, 13.12.2017
 
7/F/2017 Kristína a Radim Klačkoví, Horné Otrokovce č.335,  Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 08.12.2017
 
682602 SPP a.s. Bratislava, Zmluva o združenej dodávke elektriny, dodávka elektriny byt ZS, 5.12.2017
 
9106372723 SPP a.s. Bratislava, Zmluva o dodávke plynu, dodávka plynu byt ZS, 5.12.2017
 
430/2017 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia, pripojenie odberného elek.zariadenia, 2.12.2017
 
6/F/2017 Mgr. Daniela Ondrejková, Horné Otrokovce č.307,  Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 02.12.2017
 
428/2017 Slovak Telekom Bratislava, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, poskytovanie služieb, 30.11.2017
 
5/F/2017 Mgr. Ing. Mária a Patrik Kováčoví, Horné Otrokovce č.338,  Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 01.12.2017
 
419/2017 MV SR OÚ Trnava, Dodatok č.1 k zmluve č. CO-27/2009, výpožička hnuteľného majetku štátu, materiál civilnej ochrany, 28.11.2017
 
222/C/2017 Rudolf Gerhard, Ľubietová 635, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 28.11.2017, 20 €
 
221/C/2017 Emília Majgotová, Horné Otrokovce č. 177, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 24.11.2017, 20 €
 
4/F/2017 Simona Zajdeková a Pavel Zajdek, Horné Otrokovce č.169,  Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 23.11.2017
 
220/C/2017 Anna Ondrejáková, Horné Otrokovce č. 152, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 21.11.2017, 20 €
 
3/F/2017 Zuzana Kupka a Martin Kupka, Horné Otrokovce č.44,  Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 16.11.2017
 
219/C/2017 Agneša Chovanová, Horné Otrokovce č. 262, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 15.11.2017, 20 €
 
218/C/2017 Eliška Hurtová, Horné Otrokovce č.104, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 15.11.2017, 20 €
 
217/C/2017 Alena Ondrušíková, Koplotovce č.188, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 11.11.2017,
 
361/2017 Environmentálny fond Bratislava, Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, dotácia Sanácia skládky odpadu, 28.10.2017 Zmluva Environmentálny fond - Sanácia skládky odpadu.pdf (2844578)
 
216/C/2017 Silvia Megová, Horné Otrokovce č.201, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 4.11.2017, 20 €
 
375/2017 Bc. Marcela Mesárošová, Trenčín, Zmluva o nájme nebytových priestorov, prenájom budovy súp.č. 24, 80,14 €/mesačne,1.11.2017
 
374/2017 ZSE Energia Bratislava, Zmluva o zdrženej dodávke elektriny, dodávka elektriny súp.č 24, 1.11.2017
 
371/2017 UPSVaR Piešťany, Dohoda č.17/06/010/85 o pomoci v hmotnej núdzi, menšie obecné služby, 31.10.2017
 
215/C/2017 František Chovanec, Hlohovec, Vinohradská 6, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 26.10.2017, 10 €
 
214/C/2017 František Chovanec, Hlohovec, Vinohradská 6, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 26.10.2017, 10 €
 
213/C/2017 František Chovanec, Hlohovec, Vinohradská 6, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 26.10.2017, 20 €
 
323/2017 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava, Zmluva o aktualizácii programov, program elektronická registratúra, 26.9.2017
 
317/2017 Prounion a.s. Nitra, Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, služby v rámci programu rozvoja vidieka, 22.9.2017
 
212/C/2017 Vladimír Bisták, Nitra, Bártayho 12, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 20.09.2017, 20 €,
 
293/2017 SEGNIS spol.sr.o. Partizánske, Zmluva o dielo, stavebné práce a realizácia stavby "Sanácia skládky Horné Otrokovce", 42392,50 €, 22.8.2017
Zmluva o dielo Segnis.pdf (1570433)

285/2017 Fénnix s.r.o. Leopoldov, Zmluva o manažmente projektu, manažment projektu, 15.8.2017
Zmluva o manažmente projektu.pdf (727319)

2/F/2017 Ing. Marta Bíliková a Marek Bílik, Horné Otrokovce č.168, Ratnovce č. 317,  Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 08.08.2017
Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 2F2017.pdf (895191)

Prima banka Slovensko, a.s., Hlohovec, Zmluva o bežnom účte, zriadenie bežného účtu, 08.08.2017
Zmluva o bežnom účte 2017 Prima banka Slovensko.pdf (204905)

273/2017 Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany, Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky na rok 2017
 
211/C/2017 Margaréta Ravingerová, Horné Otrokovce č.77, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 08.07.2017, 20 €,
Cintorín -Nájomná zmluva 211C2017.pdf (27188)

1/2017 Milena Grežová, Horné Otrokovce č.320, Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2017, prenájom budovy súp.č.24, 72,85€/mesačne, 1.7.2017
NZ Grežová.doc (46592)

240/2017 UPSVaR Piešťany, Dohoda o poskytnutí finanč. príspevku na podporu zamestnávania §50, finančný príspevok, 27.6.2017
Dohoda 10§50NS2017 o poskytnutí finanč. príspevku na podporu zamestnávania.pdf (2591178)

226/2017 Stanislava Hertelová, Horné Otrokovce č.198, Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

210/C/2017 Jaroslav Pavlovič, Horné Otrokovce č.288, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 20.6.2017, 10 €,
cintorín nájomná zmluva 210C2017.pdf (27154)

222/2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, balík Magio Internet, 19,99€/mesačne, 17.6.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.pdf (457809)

Róbert Matula, Tepličky č.83, Zmluva o nájme bytu, prenájom bytu č.7 súp.č.335, 166 €/mesačne, 10.6.2017
NZ Matuloví-1.doc (60416)

209/C/2017 Jozef Hajtman, Horné Otrokovce č.325, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 3.6.2017, 20 €,
cintorín najomná zmluva 209C2017.pdf (27311),

168/2017 TTSK Trnava, Zmluva č.111-2-M/2017 o poskytnutí účelovej dotácie, dotácia MDD, 300 €, 16.5.2017
 
179/2017 Biomarina-biowaste s.r.o. Suchá nad Parnou, Zmluva o odbere použitého jedlého oleja, odvoz odpadu - jedlé oleje a tuky, 20.5.2017
 
157/2017 TTSK Trnava, Zmluva č.011-3-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie, dotácia Monografia obce, 478 €, 16.5.2017
 
145/Ka/2017 Ľudmila Kosecová, Horné Otrokovce č.243, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  11.04.2017
 
132/2017 UPSVaR Piešťany, Dodatok č. 001/§50j/NS/2017 k dohode č.008/§50j/NS/2016,1.4.2017
 
116/2017 Prounion, a.s. Nitra, Zmluva o poskytnutí služieb,  spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu, 21.3.2017
 
208/C/2017 Jarmila Klímová, Koperníkova 2/C, Hlohovec, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 17.03.2017, 10 €,
 
207/C/2017 Jarmila Klímová, Koperníkova 2/C, Hlohovec, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 17.03.2017, 20 €,
 
206/C/2017 Jarmila Klímová, Koperníkova 2/C, Hlohovec, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 17.03.2017, 10 €, 
 
205/C/2017 Mária Kováčová,Horné Otrokovce č.120, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 15.03.2017, 10 €, 
 
204/C/2017 Jozef Kotúček, Bratislava - Podunajské Biskupice, Korytnická 5166/5, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 10.03.2017, 20 €
 
89/2017 Fénnix s.r.o. Leopoldov, Zmluva o zabezpečení projekt. manažmentu, sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, 02.03.2017
 
44/2017 Samuel Bisták, Horné 0trokovce č.75, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta - zmena nájomcu, 22.02.2017
 
203/C/2017 Samuel Bisták, Horné 0trokovce č.75, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 22.02.2017, 20 €
 
202/C/2017 Samuel Bisták, Horné 0trokovce č.75, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 22.02.2017, 20 €
 
201/C/2017 Štefan Kurej, Horné 0trokovce č.210, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 21.02.2017, 10 €
 
70/2017 V-Elektra Slovakia, a.s. Martin, Dodatok č.5 k zmluve č. 9500000054 o združenej dodávke elektr. energie, zmena veľkosti ističa, 18.2.2017
 
200/C/2017 František Bučko, Horné 0trokovce č.180, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 17.02.2017, 20 €
 
199/C/2017 Peter Blanarovič, Horné 0trokovce č.113, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 07.02.2017, 20 €
 
144/Ka/2017 Silvia Lašticová, Horné Otrokovce č.69, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  07.02.2017
 
1/F/2017 Mgr. Michaela a Jakub Ottingeroví, Horné Otrokovce 111,  Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 07.02.2017
 
198/C/2017 Miroslav Blanarovič, Horné 0trokovce č.319, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 07.02.2017, 10 €
 
197/C/2017 Emília Števíková, Horné 0trokovce č.227, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 04.02.2017, 20 €
 
196/C/2017 Emília Števíková, Horné 0trokovce č.227, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 04.02.2017, 20 €
 
39/2017 Mesto Leopoldov, Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu, vytvorenie Spoločného obecného úradu, 19.12.2016
 
23/2017 Centrum voľného času Dúha Hlohovec, Zmluva o poskytnutí finanč.prostriedkov z rozpočtu obce, finančné prostriedky na  záujmové vzdelávanie detí, 130 €, 8.2.2017
 
38/2017 MDM Trenčín s.r.o., Zmluva o prenájme nebytových priestorov, prenájom garzónky na ZS, 240 €/rok, 2.1.2017
 
37/2017 Obviam regio, o.z., Nitra, Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov, ukončenie nájomnej zmluvy, 1.2.2017
 
36/2017 Samostav s.r.o. Horné Otrokovce, Zmluva o nájme nebytových priestorov, prenájom priestoru na prevádzku predajne stavebného materiálu, 635,30 €/ročne, 2.1.2017
 
15/2017 Slovak Telekom Bratislava, Kúpna zmluva, kúpa telefónu Panasonic, 9,90 €, 14.1.2017
 
15/2017 Slovak Telekom Bratislava, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, kúpa telefónu Panasonic, 9,90 €, 14.1.2017
 
195/C/2017 Mgr. Mária Laur, Bratislava, Zmluva o prenájme hrobového miesta, prenájom hrobového miesta, 06.01.2017, 10 €