Zmluvy 2016

516/2016 SPP a.s. Bratislava, Zmluva o dodávke plynu, dodávka plynu, 31.12.2016

Zmluva o dodávke plynu 2017.pdf (1716740)

 

514/2016 V.V.Building, s.r.o., Trnava, Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, prevod vlastníctva bytového domu, 31.12.2016

Dodatok č.1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.pdf (292317)

 

507/2016 Prima Banka Žilina, Zmluva o bežnom účte,zriadenie účtu, 29.12.2016

Zmluva o bežnom účte..pdf (170288)

 

506/2016 Mgr. Ivana a Peter Horňákoví, Horné Otrokovce 311, Nitra - Chrenová, Tekovská 3, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 29.12.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 11F2016.pdf (904862)

 

489/2016 Mesto Piešťany, Dohoda o spolupráci, záujmové vzdelávanie žiakov, 60,00 €, 16.12.2016

Dohoda o spolupráci.pdf (669229)

 

484/2016 Jana a Pavol Hajtmanoví, Horné Otrokovce 343, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 12.12.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 10F2016.pdf (899342)

 

194/C/2016 Veronika Gulová Horné Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 10.12.2016

cintorin_najomna_zmluva194C2016.pdf (698957)

 

481/2016 Ing. Michaela a Marek Bistákoví, Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 06.12.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 9F2016.pdf (901198)

 

193/C/2016 Ľudmila Kosecová Horné Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 02.12.2016

cintorin_najomna_zmluva193C2016.pdf (698995)

 

477/2016 Obec Bojničky, Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci, finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí, 130 €, 3.12.2016

Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci Obec Bojničky.pdf (166585)

 

1/2016 Pavol Táborský a spol., Veľké Orvište, Zmluva o nájme nebytových priestorov, prenájom budovy súp.č. 107, 147,50€/mesačne, 1.11.2016

NZ Táborský.doc (46080)

 

465/2016 UPSVR Piešťany, Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti §50j, finančný príspevok, 4139,01 €, 29.11.2016

Dohoda č.008§50jNS2016 UP.pdf (1973781)

 

192/C/2016 Peter Bahelka Horné Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 26.11.2016

cintorin_najomna_zmluva192C2016.pdf (698964)

 

456/2016 Petra a Lukáš Bistákoví, Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 23.11.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 8F2016.pdf (897867)

 

191/C/2016 Iveta Lukačovičová Horné Otrokovce č.9, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 05.11.2016

cintorin_najomna_zmluva191C2016.pdf (698967)

 

190/C/2016 Iveta Lukačovičová Horné Otrokovce č.9, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 05.11.2016

cintorin_najomna_zmluva190C2016.pdf (698962)

 

143/Ka/2016 Lucia Tamajková Hlohovec, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  29.10.2016

zmluva kanalizácia 143Ka2016.pdf (706281)

 

403/2016 V-Elektra Slovakia Martin, Dodatok č.4 k zmluve č. 9500000054 o združenej dodávke elektrickej energie, predĺženie platnosti zmluvy, 27.10.2016

Dodatok č.4 k zmluve č.9500000054 o združenej dodávke elekt.energie.pdf (655286)

 

DEUS Bratislava, Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM, 27.10.2016

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf (563890)

 

189/C/2016 Mgr. Pavel Karas Šalgovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 27.10.2016

cintorin_najomna_zmluva189C2016.pdf (698993)

 

188/C/2016 Marta Latáková Horné Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 25.10.2016

cintorin_najomna_zmluva188C2016.pdf (698964)

 

187/C/2016 Tibor Sedlák, Trnava, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 20.10.2016

cintorin_najomna_zmluva187C2016.pdf (698969)

 

397/2016 Občianske združenie Zámok Hlohovec, Zmluva o partnerstve a spolupráci, spolupráca pri projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku, 7.10.2016

Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku.pdf (1552544)

 

396/2016 Jozef Beňo, Horné Otrokovce, Kúpna zmluva, kúpa vitrínových chladničiek 2 ks, 140 €, 8.10.2016

kúpna zmluva vitrínové chladničky.pdf (897349)

 

380/2016 Dagmar a Radovan Vargoví, Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 23.09.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 7F2016.pdf (619789)

 

373/2016 Tatrex skk s.r.o. Trnava, dodatok k rámcovej kúpnej zmluve, zberné nádoby, 22.9.2016

Dodatok k Rámcovej kúpnej zmluve.pdf (282960)

 

377/2016 Lenka Lukáčová Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 22.09.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 6F2016.pdf (617215)

 

374/2016 Michal Hanák Hlohovec, Kúpna zmluva, kúpa vitrínovej chladničky Pepsi cola, 200 €, 21.09.2016

kupna-zmluva vitrínová chladnička.pdf (585859)

 

186/C/2016 Mária Blahová, Horné Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 20.09.2016

cintorin_najomna_zmluva186C2016.pdf (698955)

 

363/2016 Mgr. Kadlecová Červeník, Zmluva o dielo a o zabezpečení projektového manažmentu, žiadosť, manažment a monitoring projektu Recyklačný fond, 200 €, 6.9.2016

Zmluva o dielo a o zabezpečení projektového manažmentu.pdf (492873)

 

358/2016 Recyklačný fond Bratislava, Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu, účelová dotácia na triedený zber, 14950 €, 31.8.2016

Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu.pdf (2216976)

 

367/2016 Radoslav Starý Horné Otrokovce, Kúpna zmluva, kúpa železného lešenia, 300 €, 31.8.2016

kupna-zmluva lešenie.pdf (610250)

 

Samostav s.r.o. Horné Otrokovce, Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov, prenájom nebytových priestorov, 516 €/ročne, 1.8.2016

Dodatok k zmluve o nebytových priestorov 12015.pdf (359373)

 

185/C/2016 Zita Klačková, Horné Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 17.08.2016

cintorin_najomna_zmluva185.pdf (698961)

 

343/2016 Miroslava Smutná Horné Otrokovce, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  16.08.2016

zmluva kanalizácia 1422016.pdf (464746)

 

338/2016 Miroslava Smutná Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 11.08.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 52016.pdf (616912)

 

337/2016 Petra Klačková Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 11.08.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 42016.pdf (618126)

 

Tatrex skk s.r.o. Trnava, Rámcová kúpna zmluva, zberné nádoby, 21.7.2016

Rámcová kúpna zmluva.pdf (77452)

Príloha zberné nádoby.pdf (48106)

 

330/2016 Mesto Leopoldov, Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, vytvorenie spoločného obecného úradu, 01.07.2016

Dodatok č. 9 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.pdf (2571012)

 

306/2016 Lenka Vargová Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 09.07.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 3F2016.pdf (621699)

 

305/2016 Natur-pack, a.s. Bratislava, Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, nakladanie s odpadmi z obalov, 9.7.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf (2334782)

 

295/2016 V-Elektra Slovakia a.s. Martin, Dodatok č.3 k zmluve č. 9500000054 o združenej dodávke elektrickej energie, zmena počtu odberných miest, 29.6.2016

Dodatok č.3 k zmluve č.9500000054 o združenej dodávke elektrickej energie.pdf (636293)

 

294/2016 TTP consulting s.r.o. Považská Bystrica, Zmluva o manažmente verejného obstarávania, verejné obstarávanie na nákup zberných nádob, 29.6.2016

Zmluva o manžmente verejného obstarávania.pdf (687247)

 

291/2016 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Zmluva o spolupráci, výstavba elektroenergetických stavieb a zariadení, 29.6.2016

Zmluva o spolupráci ZSE Bratislava.pdf (2651145)

 

284/2016 UPSVR Piešťany, Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu  UoZ §50j, finančný príspevok, 21.06.2016

Dohoda č.1§50jNS2016 UPSVR Piešťany.pdf (1946605)

 

276/2016 Ing. Adamkovič Topoľčany, Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, audit 2016, 1900 €, 11.6.016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf (1219868)

 

277/2016 Západoslovenská distribučná Bratislava, Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, pripojenie do distribučnej sústavy, 15.06.2016

Zmluva o pripojení odbetného miesta do distribučnej sústavy.pdf (891712)

 

272/2016 TTSK Trnava, Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie, dotácia MDD, 300 €, 14.06.2016

Zmluva 2086OŠaTK-HL2016 TTSK.pdf (440966)

 

184/C/2016 Peter Nemec, Horné Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 14.06.2016

cintorin_najomna_zmluva 184C2016.pdf (698984)

 

271/2016 Mária Vičanová Hor. Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 11.06.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 2F2016.pdf (613815)

 

264/2/2016 Slovak Telekom Bratislava, Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029720911, balík služieb, 09.06.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029720911.pdf (920115)

 

264/1/2016 Slovak Telekom Bratislava, Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029905232, balík služieb, 09.06.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029905232.pdf (838906)

 

183/C/2016 Katarína Adamcová, Horné Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 22,00 €, 09.06.2016

cintorin_najomna_zmluva183C2016.pdf (698965)

 

182/C/2016 Ing. Miroslav Hudec, Trebatice, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 03.06.2016

cintorin_najomna_zmluva182C2016.pdf (698986)

 

181/C/2016 Jozef Trebatický, Hlohovec, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 26.05.2016

cintorin_najomna_zmluva181C2016.pdf (698972)

 

224/2016 Insa, s.r.o. Sereď, Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi, nakladanie s batériami a akumulátormi, 17.5.2016

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.doc (2182656)

 

222/2016 FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice, Zmluva o dielo, verejné obstarávanie Rekonštrukcia kultúrneho domu, 7.5.2016

Zmluva o dielo VO Rekonštrukcia KD.pdf (10274609)

 

180/2016 Tatiana Hrnková Hor. Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 05.05.2016

cintorin_najomna_zmluva180.pdf (698933)


217/2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s, Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných lektronických služieb
 
 

213/2016 UPSVR Piešťany, Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu  UoZ §54, finančný príspevok, 28.04.2016

Dohoda 160605442 UP § 54 2016.pdf (808579)

 

203/2016 Petra Škodová Hor. Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč. podpory pre novonar. dieťa, finanč. podpora, 70 €, 21.04.2016

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 12016.pdf (608278)

 

Zmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov a výrobcov - Slovgram

Zmluva č. 1610608.pdf (206500)

 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

 zmluva o poskytnutí dotácie OŠK.doc (36352)

 

179/2016 Mária Šemeláková Hor. Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 26.02.2016

cintorin_najomna_zmluva 179.pdf (698935)

 

120/2016 Príkazná zmluva ZMO Jaslovské Bohunice, verejné obstarávanie na poistenie majetku

Príkazná zmluva..pdf (196904)

 

96/2016 V.V.Building, s.r.o. Trnava, Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nájomných bytov č.3/2016, prevod vlastníctva nájomného bytového domu, 09.02.2016

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nájomných bytov.pdf (2304117)

  

96/2016 V.V.Building, s.r.o. Trnava, nájomná zmluva, nájom pozemkov na výstavbu nájomných bytov, 12.02.2016

Nájomná zmluva962016.pdf (293858)

 

Zmluva o dielo č. 18/2016

Zmluva kamerový systém1.jpg (232450)
Zmluva kamerový systém2.jpg (276646)
Zmluva kamerový systém3.jpg (269494)
Zmluva kamerový systém4.jpg (279955)
Zmluva kamerový systém5.jpg (279854)
Zmluva kamerový systém6.jpg (265066)
Zmluva kamerový systém7.jpg (244889)
Zmluva kamerový systém8.jpg (215644)
 

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci, Obec Bojničky, dotácia na záujmové vzdelávanie, 65 €

Dodatok k zmluve o spolupráci.pdf (112445)

 

64/2016 Ján Bosák, Hor. Otrokovce 239, nájomná zmluva, prenájom časti pozemku - kamery, 27.1.2016

Nájomná zmluva 642016.pdf (205857)

 

63/2016 Pavol Málik Hor. Otrokovce 2, nájomná zmluva, prenájom časti pozemku - kamery, 27.1.2016

Nájomná zmluva 632016.pdf (206438)

 

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Zmluva o pripojení k IS DEUS.pdf (446137)

 

25/2016 V-Elektra Slovakia, dodatok č.2 k zmluve č. 9500000054, predĺženie platnosti zmluvy na rok 2016, 01.01.2016

dodatok č. 2 k zmluve č. 9500000054 V Elektra.pdf (174817)