Zmluvy 2015

469/2015 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte

zmluva Prima banka.pdf (218852)

 

178/2015 Daniela Chovanová Hor. Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 08.12.2015

cintorin_najomna_zmluva178.pdf (698932)

 

6/2015 Daniel a Silvia Rajnohoví Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč.podpory pre narod.dieťa, finanč.podpora, 70 €, 25.11.2015

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 62015.pdf (524201)

 

430/2015 Sociálna poisťovňa Trnava, Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov SHR, poskytovanie údajov z evidencie SHR, 20.11.2015

Dohoda o poskykovaní údajov pre register poistencov - SHR.pdf (868609)

 

425/2015 UPSVR Piešťany, Dodatok k dohode č.012/§10/417/2014, časový rámec vykonávania prac.činnosti, 12.11.2015

Dodatok k dohode č.012§104172014.pdf (119502)

 

5/2015 Michal a Martina Švarcoví Horné Otrokovce, Zmluva o poskytnutí finanč.podpory pre narod.dieťa, finanč.podpora, 70 €, 19.11.2015

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 52015.pdf (522430)

 

177/2015 Františka Chovanová Hor. Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta,prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 14.11.2015

cintorin_najomna_zmluva177.pdf (698938)

 

176/2015 Mária Hulmanová Hor. Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 14.11.2015

cintorin_najomna_zmluva176.pdf (698941)

 

413/2015 DEUS Bratislava, Zmluva o pripojení, služby IS DCOM, 10.11.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest.pdf (394940)

 

407/2015 AKU-TRANS spol. s r.o. Sereď, Dodatok k zmluve o odpadoch, nakladanie s batériami a akumulátormi, 07.11.2015

Dodatok k zmluve o odpadoch.pdf (321148)

 

175/2015 Jozefa Bolibruchová Hor. Otrokovce 46, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10 €, 05.11.2015

cintorin_najomna_zmluva175.pdf (698930)

 

402/2015 DHZ Hor.Otrokovce, Nájomná zmluva, prenájom sály KD, 05.11.2015

zmluva č. 402.pdf (367723)

 

401/2015 Natur-Pack a.s. Bratislava, Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, nakladanie s odpadmi z obalov, 05.11.2015

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy.pdf (401235)

 

4/2015 Zuzana a Matúš Beňoví, Zmluva o poskytnutí finanč.podpory pre narod.dieťa, finanč.podpora, 70 €, 30.10.2015

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 42015.pdf (522870)

 

376/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Zmluva o poskytovaní verejných služieb, zmena programu služieb, 23.10.2015

Zmluva o poskytovaní verej. služieb.pdf (162129)

 

362/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, zmena programu služieb, 15.10.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom.pdf (936669)

 

1/2015 SAMOSTAV s.r.o. Hor. Otrokovce, Zmluva o nájme nebyt.priestorov, prenájom nebyt. priestorov, 360 € ročne, 1.3.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov 12015.docx (824284)

 

342/2015 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku obce

Zmluva o prevode správy - škola.docx (14612)

 

324/2015 Obviamregio, o.z. Nitra, Zmluva o prenájme nebytových priestorov, prenájom nebyt. priestorov, 10 €/mesačne, 19.9.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Obviamregio.pdf (548734)

 

317/2015 SAMOSTAV s.r.o. Hor. Otrokovce, Zmluva o nájme nebyt.priestorov, prenájom nebyt. priestorov, 360 € ročne, 1.3.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf (843037)

 

174/2015 Helena Biliková Hor. Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20 €, 04.09.2015

cintorin_najomna_zmluva174.pdf (698904)

 

3/2015 Miroslava a Mário Gálikoví, Zmluva o poskytnutí finanč.podpory pre narod.dieťa, finanč.podpora, 70 €, 25.08.2015

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 32015.pdf (527386)

 

278/2015 APROJEKT Dvorany nad Nitrou, Zmluva o dielo, zhotovenie projektu pre stavebné povolenie na reknštrukciu kultúrneho domu, 5750 €, 3.7.2015

zmluva o dielo 22015.pdf (846661)

 

247/2015 Ing. Adamkovič Topoľčany, Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, audit 2014 konsolidácia, 400 €, 4.7.2015

ZMLUVA - audit 2014 konsolidácia.pdf (1590659)

 

246/2015 Ing. Adamkovič Topoľčany, Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, audit 2015, 1900 €, 4.7.2015

ZMLUVA - audit 2015.pdf (1596288)

 

2/2015 Radim a Kristína Klačkoví, Zmluva o poskytnutí finanč.podpory pre narod.dieťa, finanč.podpora, 70 €, 04.07.2015

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 22015.pdf (526400)

 

173/2015 Zita Klačková Hor. Otrokovce, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10 €, 03.07.2015

cintorin_najomna_zmluva173.pdf (698927)

 

243/2015 MV SR Bratislava, Zmluva o výpožičke, výpožička počítača pre matriku, 1.7.2015

Zmluva o výpožičke, Matrika.pdf (993347)

 

234/2015 TTSK Trnava, Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie, dotácia na MDD, 200 €, 18.6.2015

Zmluva 74 2015 o poskytnutí účelovej dotácie.pdf (607392)

 

213/2015 Marek Kmilčík, Dohoda o ukončení dohody, ukončenie dohody menšie obecné služby, 01.06.2015

Dohoda o ukončení dohody - menšie obecné služby, Kmilčík.pdf (150252)

 

207/2015 Slovenská sporiteľňa Bratislava, Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve, zabezpečenie pohľadávky, 20.05.2015

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve.pdf (443943)

 

206/2015 Slovenská sporiteľňa, Bratislava, Zmluva o úvere č.170/AU/15, poskytnutie úveru, 94 100 €, 20.05.2015

Zmluva o úvere č. 170AU15.pdf (2069207)

 

172/2015 Milan Matečný, Bratislava, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20 €, 28.04.2015

cintorin_najomna_zmluva172.pdf (698974)

 

171/2015 Helena Mandúchová Hlohovec, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20 €, 14.04.2015

cintorin_najomna_zmluva171.pdf (698935)

 

170/2015 Helena Mandúchová Hlohovec, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20 €, 11.04.2015

cintorin_najomna_zmluva170.pdf (698959)

 

157/2015 Venimex Slovakia s.r.o. Bratislava, Zmluva o dielo, Rekonštrukcia verejného osvetlenia, 92 178,18, 02.04.2015

Zmluva o dielo č. 1 2015.pdf (2225591)

 

169/2015 Mária Bistáková Hlohovec, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20 €, 2.4.2015

cintorin_najomna_zmluva169.pdf (698913)

 

156/2015 UPSVR Piešťany, Zmluva o poskyt.finanč.príspevku na pracovné miesta, finanč.príspevok na prac.miesta, 01.04.2015

Dohoda č. 92015§54 VZ - UP.pdf (3070456)

 

Zmluva o zriadení vecného bremena - Matúš Beňo a Mgr. Zuzana Beňová, 21.03.2015

Zmluva o zriadení vecného bremena Beňoví...pdf (317803)

 

1/2015 Ľuboš a Monika Pokrývkoví, Zmluva o poskytnutí finanč.podpory pre narod.dieťa, finanč.podpora, 70 €, 20.03.2015

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 12015.pdf (527403)

 

168/2015 Jozef Pramuka Piešťany, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10 €, 03.03.2015

cintorin_najomna_zmluva168.pdf (698956)

 

167/2015 Jozef Pramuka Piešťany, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10 €, 03.03.2015

cintorin_najomna_zmluva167.pdf (698920)

 

80/2015 DMTeam Bratislava, Zmluva o vyhotovení diela, spracovanie UPN obce H.O., 5000 €, 21.01.2015

ZMLUVA 802015.pdf (1704993)

 

41/2015 OŠK Hor. Otrokovce, Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, dotácia na činnosť OŠK, 5000 €, 21.1.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce s OŠK.pdf (469692)

 

6/2015 Obec Bojničky, Zmluva o spolupráci, záujmové vzdelávanie detí, 65,00 €, 21.01.2015

ZMLUVA o spolupráci 62015.pdf (949004)

 

69/2015 OŠK Horné Otrokovce, Nájomná zmluva, prenájom sály KD, 05.02.2015

nájomná zmluva 69.pdf (435989)

 

166/2015 Jana Visnyaiová, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10 €, 03.02.2015

cintorin_najomna_zmluva166.pdf (698925)

 

54/2015 M.Kmilčík, Dohoda o menších obecných službách, aktivačná činnosť, 01.02.2015

Dohoda aktivačná činnosť Kmilčík 2015.pdf (939702)

 

53/2015 M.Klačko, Dohoda o menších obecných službách, aktivačná činnosť, 01.02.2015

Dohoda aktivačná činnosť Klačko 2015.pdf (929871)

 

40/2015 SPP Bratislava, Zmluva o dodávke plynu, dodávka plynu, 01.01.2015

Zmluva o dodávke plynu.pdf (1236303)

 

29/2015 UPSVR Piešťany, Dohoda o menších obecných službách, aktivačná činnosť, 01.02.2015

Dohoda UP § 12.pdf (781900)

 

23/2015 Veronika Ryšavá Hor. Otrokovce, Nájomná zmluva, prenájom sály KD, 20,00 €, 16.01.2015

nájomná zmluva 232015.pdf (437953)

 

141/2015 Adriana Gogolová, Zmluva o verej.rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 15.01.2015

zmluva kanalizácia 141.pdf (384384)

 

140/2015 Andrej Mihalik, Zmluva o verej.rozvod.a kanal.,pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 15.01.2015

zmluva kanalizácia 140.pdf (383508)234/