zmluvy 2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov z rozpočtu obce.pdf (776573)

 

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

zmluva č. 9500000054 energia.pdf (2712431)

 

Zmluva o účte Komunal

Zmluva o účte Komunal.pdf (538667)

Dodatok č. 1 k Dohode o reštrukturalizácii pohľadávky č. 34/0092//CC/2013

Dodatok č1 k Dohode o reštrukturalizácii pohľadávky č. 340092CC2013.pdf (400441)

Dodatok č. 1 k Dohode o reštrukturalizácii pohľadávky č. 35/0092//CC/2013

dodatok č1 k Dohode o reštrukturalizácii pohľadávky č. 350092CC2013.pdf (386020)

EB zmluva_16102013 (1).pdf (869870)

BÚ zmluva KOMUNÁL_15112013.pdf (155844)

Dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky č. 35/0092/CC/2013

Dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky č. 35.pdf (4542202)

Dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky č. 34/0092/CC/2013

dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky.docx (4441772)

49/2013 OŠK H.Otrokovce, Nájomná zmluva, prenájom sály KD,  0 €,   05.02.2013

Nájomná zmluva OFK 49-2013.pdf (353,3 kB)

 

64/2013 NEO Slovakia Poprad,  Zmluva o uverejnení inzercie, uverejnenie inzercie, 62,00 €, 9.2.2013

Zmluva o uverejnení inzercie.pdf (518,9 kB)

 

100/2013  A.S.A. Trnava, Dodatok k zmluve, cena za zneškodnenie odpadov,  01.02.2013

ZMLUVA - dodatok A.S.A..pdf (1 MB)

 

135/2013 Peter Štibraný, Zmluva o prenájme HM, prenájom hrob.miesta, 10,00 €   21.03.2013

cintorin_najomna_zmluva135.pdf (682,5 kB)

 

136/2013 Marta Bulíková, Zmluva o prenájme HM, prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 09.04.2013

cintorin_najomna_zmluva136.pdf (682,5 kB)

 

116/2013  Anna Ondrejáková, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  18.04.2013

zmluva kanalizácia 116.pdf (374,5 kB)

 

117/2013  Milan Uhlík,  Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  25.04.2013

zmluva kanalizácia 117.pdf (374,2 kB)

 

118/2013  Jarmila Klímová, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  08.05.2013

zmluva kanalizácia 118.pdf (375,4 kB)

 

137/2013 Oľga Stará, Zmluva o prenájme HM, prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 21.05.2013

cintorin_najomna_zmluva137.pdf (698893)

 

138/2013 Ľudmila Šuchová, Zmluva o prenájme HM, prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 22.05.2013

cintorin_najomna_zmluva138.pdf (698893)

 

119/2013 Peter Štibraný, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 16.5.2013

zmluva kanalizácia 119.pdf (383676)

 

120/2013 Mgr. Jana Ratulovská, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 23.5.2013

zmluva kanalizácia 120.pdf (383520)

 

139/2013  Štefan Kramár, Zmluva o prenájme HM, prenájom hrob.miesta,  20,00 €, 25.5.2013

cintorin_najomna_zmluva139.pdf (698894)


1/2013  Andrea a Richard Rolincoví, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč. podpora,  70 €,  05.06.2013

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 12013.pdf (602621)

 

22/OŠaTK/2013  TTSK Trnava, Zmluva o poskytnutí dotácie, dotácia na MDD,  200,- €, 06.06.2013

Zmluva č. 22OŠaTK2013.pdf (461733)

 

2/2013  Erika a Radimír Gašpar, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč. podpora, 70,00 €, 18.06.2013

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 22013.pdf (602266)

 

262/2013 V.V.BUILDING, s.r.o. Trnava, Zmluva o nájme byt.domu, nájom byt. domu, 1016,-€, 22.06.2013

Zmluva o nájme bytového domu..pdf (982507)

 

263/2013 TENDER&Consulting, s.r.o.Bratislava, Mandátna zmluva na výber dodávateľa el. energie, 750,- €,4.7..2013

mandátna zmluva el.energia 1.doc (2926080)

 

264/2013 TENDER&Consulting,s.r.o.Bratislava, Mandátna zmluva na výber dodávateľ zem.plynu, 850,-€,4.7.2013

mandátna zmluva zemný plyn.doc (2926080)

 

121/2013 Eduard Gálik, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 11.07.2013

zmluva kanalizácia 121.pdf (383406)

 

3/2013 Miriama Kukučková, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč. podpora,  70 €,  15.07.2013

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 32013.pdf (602307)

 

279/2013 ŠFRB Bratislava, Zmluva o úvere, úver na kúpu bytového domu, 361 600,60 €, 18.07.2013

zmluva o úvere.pdf (3253924)

 

282/2013 ŠFRB Bratislava, Zmluva o zriadení zálož.práva, záložné právo k byt.domu, 528 446,69, 19.07.2013

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti.pdf (1868584)

 

288/2013 V.V.BUILDING Trnava, Kúpna zmluva, kúpa bytového domu, 528 446,69, 19.07.2013

Kúpna zmluva na bytový dom..pdf (1282544)

 

303/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Zmluva o poskytnutí dotácie - 10 BJ.doc (1273344)

 

304/2013 TENDER & Consulting, s.r. o. Kopanice 6, 82108, Bratislava

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním.doc (2753024)

 

122/2013 Jozef Lutišan, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 25.07.2013

zmluva kanalizácia 122.pdf (384844)

 

123/2013 Štefan Kramár, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 123.pdf (380574)

 

140/2013 Mária Stankovičová, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20 €, 08.08.2013

cintorin_najomna_zmluva140.pdf (698895)

 

317/2013 ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, Zmluva o darovaní, darovanie osob.mot.vozidla, 0 €, 16.08.2013

ZMLUVA o darovaní.pdf (1231546)

 

323/2013 I.Matyášová a J.Dlábik, Nájomná zmluva, prenájom bytu na ZS, 75,00 €, 19.08.2013

Nájomná zmluva ZS.pdf (795084)

 

141/2013  Daniel Frišták, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20 €, 22.08.2013

cintorin_najomna_zmluva141.pdf (698903)


342/2013 Peter Grežo a manž., Zmluva o zrušení predkupného práva v prospech obce Horné Otrokovce, 27.08.2013
Zmluva o zrušení predkupného práva.pdf (545249)

 

356/2013 TAVOS a.s. Piešťany, Zmluva o dodávke vody, dodávka vody, 07.09.2013

Zmluva o dodávke vody pre bytový dom č. 335.pdf (1154166)

 

124/2013 Jozef Solčanský, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 124.pdf (375,4 kB)

 

125/2013 Ľubomír Blanarovič, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 125.pdf (380922)

 

126/2013 Oľga Polakovičová, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 126.pdf (380808)

 

127/2013 Patrik Reško, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 127.pdf (381095)

 

128/2013 Michaela Vančová, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 128.pdf (380906)

 

129/2013 Kristína Babačová, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 129.pdf (381138)

 

130/2013 Andrea Mišechová, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 130.pdf (380874)

 

131/2013 Jozef Bučko, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 26.07.2013

zmluva kanalizácia 131.pdf (380992)

 

132/2013 Nikola Ševčovičová, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.08.2013

zmluva kanalizácia 132.pdf (380756)

 

133/2013 Miloš Ryšavý, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 17.09.2013

zmluva kanalizácia 133.pdf (383972)ZMLUVA O DIELO.docx.html (152596)

 

420/2013 M.Mikulek, Dvorníky, Zmluva o dielo, rekonštrukcia MK Rybník, 70255,85 €, 15.10.2013

Zmluva o dielo 12013.pdf (1654229)

 

134/203  Jozef Machovský, Zmluva o verej.rozvod. a kanal, pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.10.2013

zmluva kanalizácia 134.pdf (384330)

 

451/2013 M.Mikulek, Dvorníky, Zmluva o dielo, asfaltový chodník, 4744,15 €, 31.10.2013

Zmluva o dielo 22013.pdf (540361)

 

453/2013 Jozef Alkus, Dohoda o podmienkach  vykonávania obec.služieb, čistenie kanálov, 0 €, 1.11.2013

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - Alkus.pdf (868187)

 

135/2013 Anna Králičová, Zmluva o verej.rozvod. a kanal, pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 06.11.2013

zmluva kanalizácia 135.pdf (382622)

 

142/2013  Gabriela Machovská, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 06.11.2013

cintorin_najomna_zmluva142.pdf (698899)

 

143/2013 Gabriela Machovská, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 06.11.2013

cintorin_najomna_zmluva143.pdf (698907)

 

144/2013 Gabriela Machovská, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 06.11.2013

cintorin_najomna_zmluva144.pdf (698902)

 

145/2013 Gabriela Machovská, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 06.11.2013

cintorin_najomna_zmluva145.pdf (698936)

 

146/2013 Gabriela Machovská, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 10,00 €, 06.11.2013

cintorin_najomna_zmluva146.pdf (698926)

 

136/2013 Martin Machovský, Zmluva o verej.rozvod. a kanal, pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 07.11.2013

zmluva kanalizácia 136.pdf (382956)

 

457/2013  Dobr.hasičský zbor H.O., Nájomná zmluva, prenájom sály KD, 0 €, 7.11.2013

nájomná zmluva 457.pdf (437530)

 

147/2013 Edita Bistáková, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 12.11.2013

cintorin_najomna_zmluva147.pdf (698898)

 

148/2013 Peter Uhrák, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 14.11.2013

cintorin_najomna_zmluva148.pdf (698891)

 

149/2013 Peter Uhrák, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 14.11.2013

cintorin_najomna_zmluva149.pdf (698885)

 

150/2013 Peter Uhrák, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 14.11.2013

cintorin_najomna_zmluva150.pdf (698888)

 

151/2013 Milada Borovská, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 15.11.2013

cintorin_najomna_zmluva151.pdf (698923)

 

152/2013 Gabriela Šugrová, Zmluva o prenájme hrob.miesta, prenájom hrob.miesta, 20,00 €, 10.12.2013

cintorin_najomna_zmluva152.pdf (698934)