zmluvy 2012

 

72/2012  Rímskokatolícka cirkev H.O.  Zmluva o verej.rozvodoch a kanal.pripojenie na kanal. 0 €  17.01.2012

zmluva č. 72.pdf (374 kB)

 

119/2012 Samuel Bisták, Mgr.  Zmluva o prenájme HM  prenájom hrobového miesta    10,00 €   17.01.2012

cintorin_najomna_zmluva119.pdf (682,5 kB)

 

120/2012   Katarína Stará     Zmluva o prenájme HM  prenájom hrobového miesta     10,00 €   28.01.2012

cintorin_najomna_zmluva120.pdf (682,6 kB)

 

121/2012  Anna Líšková    Zmluva o prenájme HM    prenájom hrobového miesta      20,00 €    02.02.2012

cintorin_najomna_zmluva 121.pdf (682,5 kB)

 

69/2012    V.V.BUILDING, s.r.o.  Zmluva o nájme      nájom pozemku                           1,00 €     08.02.2012

ZMLUVA V.V.BUIDING.pdf (470,6 kB)

 

122/2012 Anna Ondrušíková    Zmluva o prenájme HM    prenájom hrob.miesta        10,00 €  15.02.2012

cintorin_najomna_zmluva122.pdf (682,6 kB)

 

123/2012  Ing. Miroslav Hudec  Zmluva o prenájme HM    prenájom hrob.miesta         20,00 €  23.02.2012

cintorin_najomna_zmluva123.pdf (682,5 kB)

 

101/2012 V.V.BUILDING, s.r.o. Trnava   Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluve     528 617 €  23.02.2012

Zmluva o buducej zmluve.pdf (3,3 MB)

 

110/2012    OŠK H.Otrokovce       Nájomná zmluva          prenájom sála KD               0,00 €     24.02.012

Nájomná zmluva 110.pdf (352,9 kB)

 

147/2012  Úrad vlády SR Bratislava  Zmluva o poskyt.dotácie  dotácia z rozpoč.rezervy  10 000,- € 16.03.12

ZMLUVA o poskytnutí dotácie - chodník.pdf (1,5 MB)

 

4/12  PhDr. Mgr. Ružarovský. súd.exekútor Trnava,   zmluva o vymožení pohľadávky      24.03.2012

zmluva o vymožení pohľadávky 4.pdf (952 kB)

 

5/12 PhDr. Mgr. Ružarovský, súdny exekútor Trnava, zmluva o vymožení pohľadávky     24.03.2012

zmluva o vymožení pohľadávky 5.pdf (947,9 kB)

 

6/12 PhDr. Mgr. Ružarovský, súdny exekútor Trnava, zmluva o vymožení pohľadávky    24.03.2012

zmluva o vymožení pohľadávky 6.pdf (902,1 kB)

 

73/2012  Milan Vaštík  Zmluva o verej. rozvod. a kanalizáciách, pripojenie na kanalizáciu 0 € 28.03.2012

zmluva č. 73.pdf (374 kB)

 

74/2012  Marek Bosák   Zmluva o verej.rozvod. a kanaliz., pripojenie na kanalizáciu   0 €    11.04.2012

zmluva č. 74.pdf (374,9 kB)

 

124/2012  Zuzana Pačesová  Zmluva o prenájem HM  prenájom hrob.miesta  20,00 €      18.04.2012

cintorin_najomna_zmluva124.pdf (682,5 kB)

 

75/2012  Jozef Fázik  Zmluva o verej.rozvod. a kanal.,  pripojenie na kanalizáciu,    0 €    21.04.2012

zmluva č. 75.pdf (375,2 kB)

 

125/2012 Emília Chalányová  Zmluva o prenájem HM  prenájom hrob. miesta 20,00 €   25.04.2012

cintorin_najomna_zmluva125.pdf (682,5 kB)

 

126/2012  Emília Chalányová  Zmluva o prenájme HM prenájom hrob. miesta  10,00 €  25.04.2012

cintorin_najomna_zmluva126.pdf (682,5 kB)

 

202/2012 .A.S.A. Trnava    Dodatok k zmluve     zmena ustanovení zmluvy      0 €    24.04.2012

dodatok k zmluve ASA.pdf (651,8 kB)

 

127/2012  Jozef Trebatický  Zmluva o prenájme HM  prenájom hrob.miesta  20,00 €  25.04.2012

cintorin_najomna_zmluva127.pdf (682,6 kB)

 

128/2012  Jozef Trebatický  Zmluva o prenájme HM  prenájom hrob.miesta   20,00 €  25.04.2012

cintorin_najomna_zmluva128.pdf (682,6 kB)

 

129/2012  Iveta Hazdová  Zmluva o prenájme HM prenájom hrob. miesta    20,00 €    04.05.2012

cintorin_najomna_zmluva129.pdf (682,5 kB)

 

130/2012 Ján Libant  Zmluva o prenájme HM  prenájom hrob. miesta     20,00 €     08.05.2012

cintorin_najomna_zmluva130.pdf (682,5 kB)

 

234/2012  Ing. Jozef AdamkovičTopoľčany, zmluva o poskyt. audít. služieb, audit 1500,00 € 12.05.2012

ZMLUVA o poskytnutí audítorských služieb.pdf (943,7 kB)

 

131/2012  Mária Dzurechová  Zmluva o prenájme HM prenájom hrob.miesta 20,00 €   19.5.2012

cintorin_najomna_zmluva131.pdf (682,5 kB)

 

132/2012 Ivan Kluka    Zmluva o prenájme HM   prenájom hrob.miesta     10,00 €    25.05.2012

cintorin_najomna_zmluva132.pdf (682,5 kB)

 

76/2012  Stanislav Števík  Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu  0 €   5.6.2012

zmluva č. 76.pdf (375,4 kB)

 

77/2012  Milan Chovan    Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu   0€   20.06.2012

zmluva kanalizácia 77.pdf (375,8 kB)

 

78/2012 Kukučka Miroslav  Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu  0 €  21.06.2012

zmluva č. 78.pdf (375,7 kB)

 

020/§50j/2012 R   ÚPSVR Piešťany       Dohoda o poskyt.príspevku zamestnanosti        28.06.2012

Dohoda Úrad práce.pdf (1,8 MB)

 

1/2012  Zajíčková ORCHIDEA Trnava  Zmluva o nájme nebytových priestorov  prenájom 420 € 01.07.2012

zmluva o nájme nebytov. priestorov.pdf (497,5 kB)

 

79/2012  Bisták Pavol   Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu  0 €   04.07.2012

Zmluva č. 79.pdf (375,8 kB)

 

80/2012  Ratulovský Róbert, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu 0 € 05.07.2012

zmluva č.80.pdf (375,8 kB)

 

81/2012 Bisták Jozef,   Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu   0 €   05.07.2012

zmluva č.81.pdf (376 kB)

 

310/2012 SAMOSTAV s.r.o.      Zmluva o dielo      výstavba chodníka         15.782,54    30.06.2012

zmluva o dielo 310.pdf (636,3 kB)

 

82/2012  Bisták Jozef ml., Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu  0 €  18.07.2012

zmluva č.82.pdf (375,2 kB)

 

83/2012  Bisták Pavol, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu  0 €  18.07.2012

zmluva č.83.pdf (375,5 kB)

 

84/2012  Bisták Michal, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu  0 €  18.07.2012

zmluva č.84.pdf (372,7 kB)

 

85/2012   Dorčák Miroslav,  Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu   0 € 19.7.2012

zmluva č.85.pdf (375,9 kB)

 

86/2012  Ľuboš Škorík,   Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu   0 €  24.07.2012

zmluva č.86.pdf (372,9 kB)

 

336/2012  TTSK Trnava, Zmluva o poskyt.účelov.dotácie,  dotácia MDD,     200 €      25.07.2012

zmluva č.336.pdf (723,3 kB)

 

87/2012  Igor Pavlík,  Zmluva o verej.rozvod.a kanal.,    pripojenie na kanalizáciu     0 €  01.08.2012

zmluva č.87.pdf (371,9 kB)

 

88/2012  Ing. Jozef Poláček,  Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu  0 €  07.08.2012

zmluva č.88.pdf (375,6 kB)

 

363/2012 DIESEL TRAC, s.r.o., Nájomná zmluva,     prenájom sály KD,  7,00 €/hod.    24.08.2012

ZMLUVA č.363.pdf (432,4 kB)

 

367/2012   JUMA Nitra      Nájomná zmluva,    prenájom sály KD,        7,00 €/hod.     29.08.2012

ZMLUVY 367.pdf (367,7 kB)

 

1/2012  Marcela a Martin Machovskí, Zmluva o posk.finanč.podpory,  fin.podpora    70,00 €   06.09.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 12012.pdf (514,2 kB)

 

2/2012  Katarína a Radoslav Starí,  Zmluva o posk.finanč.podpory,  fin.podpora    70,00 €   11.09.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 22012.pdf (514,8 kB)

 

3/2012  Zuzana a Ľubomír Machoví, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč.podpora, 70,00 €, 18.09.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 32012.pdf (514,6 kB)

 

89/2012  Ing. Milan Kovalčík, Zmluva o verej.roz.a kanal., pripojenie na kanalizáciu,  0 €,  27.09.2012

zmluva kanalizácia 89.pdf (377,2 kB)

 

90/2012  Milan Polačik, Zmluva o verej.rozv.a kanal.,  pripojenie na kanalizáciu,    0 €,  28.09.2012

zmluva kanalizácia 90.pdf (375,3 kB)

 

4/2012  Ivana Matyášová,  Zmluva o poskyt.finanč.podpory,  finanč. podpora,  70,00 €,  02.10.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 42012.pdf (512,7 kB)

 

91/2012   Ľubomír Matyáš, Zmluva o verej.roz.a kanal., pripojenie na kanalizáciu,  0 €, 03.10.2012

zmluva kanalizácia 91.pdf (374,7 kB)

 

5/2012 Peter a Ľudmila Bistákoví, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč.podpora, 70,00 €, 26.10.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 52012.pdf (514,4 kB)

 

133/2012 Mária Vakošová, Zmluva o prenájme HM, prenájom hrob.miesta, 20,00 €     26.10.2012

cintorin_najomna_zmluva133.pdf (682,5 kB)

 

454/2012   OŠK H.Otrokoce,     Nájomná zmluva,       prenájom sály KD,      0 €,        1.11.2012

nájomná zmluva 454.pdf (427,1 kB)

 

92/2012  Darina Kubranská,  Zmluva o verej.roz. a kanal., pripojenie na kanalizáciu,  0 €, 27.11.2012

zmluva kanalizácia 92.pdf (372,9 kB)

 

93/2012  Jarmila Bačíková, Zmluva o verej. rozv.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  27.11.2012

zmluva kanalizácia 93.pdf (375,2 kB)

 

94/2012  Pavol Hajtman, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 27.11.2012

zmluva kanalizácia 94.pdf (375,6 kB)

 

95/2012 Lekáreň Viktória, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 27.11.2012

zmluva kanalizácia 95.pdf (376,6 kB)

 

96/2012 MUDr. Piešťanská, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 27.11.2012

zmluva kanalizácia 96.pdf (374 kB)

 

97/2012 Pavol Málik, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 28.11.2012

zmluva kanalizácia 97.pdf (375,3 kB)

 

98/2012 Miroslav Majerík, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 28.11.2012

zmluva kanalizácia 98.pdf (375,2 kB)

 

99/2012 Mária Hulmanová, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 28.11.2012

zmluva kanalizácia 99.pdf (375 kB)

 

100/2012 Jozef Bačík, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 28.11.2012

zmluva kanalizácia 100.pdf (375,2 kB)

 

101/2012 Roman Šándor, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.11.2012

zmluva kanalizácia 101.pdf (376,5 kB)

 

102/2012 Ján Fáber, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.11.2012

zmluva kanalizácia 102.pdf (375,8 kB)

 

103/2012 Miroslav Pavlík, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.11.2012

zmluva kanalizácia 103.pdf (375,9 kB)

 

104/2012 Peter Grežo, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.11.2012

zmluva kanalizácia 104.pdf (375,9 kB)

 

105/2012 Ivan Kováč, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.11.2012

zmluva kanalizácia 105.pdf (375,4 kB)

 

106/2012 Agneša Chovanová, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.11.2012

zmluva kanalizácia 106.pdf (375,3 kB)

 

107/2012 František Bačik, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.11.2012

zmluva kanalizácia 107.pdf (375,8 kB)

 

108/2012 Bytové spol. Náš dom, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,30.11.2012

zmluva kanalizácia 108.pdf (376,1 kB)

 

109/2012 Eduard Bilik, Zmluva o verej. rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 30.11.2012

zmluva kanalizácia 109.pdf (374,6 kB)

 

110/2012 ZŠ s MŠ H.O., Zmluva o verej.rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 29.11.2012

zmluva kanalizácia 110.pdf (376,9 kB)

 

111/2012 MEARAS s.r.o., Zmluva o verej.rozvod. a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 30.11.2012

zmluva kanalizácia 111.pdf (377,6 kB)

 

112/2012 Ing. Miroslav Bucko, Zmluva o verej.rozvod.a kanal.,pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 30.11.2012

zmluva kanalizácia 112.pdf (375,6 kB)

 

6/2012 Miroslava a Martin Chovancoví, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč.podpora, 70,- €, 13.12.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 62012.pdf (588,1 kB)

 

7/2012 Martina a Róbert Žitňanskí, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč.podpora, 70,- €, 13.12.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 72012.pdf (586,2 kB)

 

8/2012 Michaela Bistáková, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč. podpora,  70 €,  13.12.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 82012.pdf (584 kB)

 

9/2012 Martina a Dušan Rolincoví, Zmluva o poskyt.finanč.podpory, finanč. podpora,  70 €,  30.12.2012

Zmluva o poskytnutí finanč. podpory 92012.pdf (586,7 kB)

 

531/2012 Reg.rozvoj.agentúra HC, Zmluva o dielo, projekt Zelená investič.zóna, 1500,- €, 02.10.2012

zmluva o dielo..pdf (1 MB)

 

113/2012  Pavol Pavlovič,  Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu,  0 €,  30.12.2012

zmluva kanalizácia 113.pdf (375,3 kB)

 

114/2012  P. Pavlovič -GÓÓL PUB, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €, 30.12.2012

zmluva kanalizácia 114.pdf (376,4 kB)

 

115/2012  Vladimír Urbánek, Zmluva o verej.rozvod.a kanal., pripojenie na kanalizáciu, 0 €,  30.12.2012

zmluva kanalizácia 115.pdf (375,2 kB)

 

538/2012 .A.S.A. Trnava, Dodatok k zmluve, zmena ustanovení zmluvy, cenník,  30.12.2012

Dodatok k zmluve ASA...pdf (889,9 kB)

 

540/2012 MASSIMO PARTY Šimon, Nájomná zmluva, prenájom sála KD,   25,- €,   30.12.2012

nájomná zmluva 540..pdf (672,9 kB)

 

134/2012 Mária Bačíková, Zmluva o prenájme HM, prenájom hrob.miesta,  20,00 €, 03.01.2012

cintorin_najomna_zmluva134.pdf (682,5 kB)