zmluvy 2011

 

číslo zmluvy zmluvná                 strana                   názov                     zmluvy     predmet                                   

cena

vrátane

DPH            

Dátum

účinnosti   

zmluvy     

dátum ukončenia

zmluvy  

 

01/2011

ZMLUVY.docx (536,4 kB)

 

02/2011

ZMLUVY.docx (732,8 kB)

 

 

 

58/2011

ZMLUVY.docx (38,2 kB)

 

 

391/2011

ZMLUVY.docx (14,4 kB)

 

3/2011

ZMLUVY.docx (18,6 kB)

 

59/2011

ZMLUVY.docx (16,7 kB)

Ing. Jozef Adamkovič, audítor

 

 

EUROTARGET, s.r.o.

 

 

 

 

Marta Bučková

 

 

 

Obecný špotrový klub

 

 

Pavol Hajtman a Jana Hajtmanová

 

Peter Bi

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

 

 

 

Zmluva o dielo

 

 

 

 

 

Zmluva o verejných

rozvodoch a kanalizáciach

 

Zmluva o poskytnutí dotácie

 

Nájomná zmluva

 

 

 

Zmluva o verejných rozvodoch a kanalizáciách

audit účtovnej závierky

 

 

 

Projekt: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZS

 

pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť

 

 

 

poskytnutie dotácie na činnosť OŠK

 

prenájom bytu na ZS

 

 

 

pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť

1420,00 €

 

 

 

 

1800,00 €

 

 

 

 

 

0,00 €

 

 

 

2500,- €

 

75,00 €

 

 

 

0,00 €

28.04.2011

 

 

 

 

07.01.2011

 

 

 

 

 

17.08.2011

 

 

 

02.08.2011

 

20.08.2011

 

 

 

23.08.2011

nestanovený

 

 

 

 

nestanovený

 

 

 

 

 

nestanovený

 

 

 

31.12.2011

 

16.08.2012

 

nestanovený