Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2017
 
Záverečný účet obce za rok 2016
 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
 
Záverečný účet obce za rok 2015
 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
 
 
záverečný účet obce za rok 2014
 
 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014
 
 

Záverečný účet obce za rok 2013

záverečný účet obce za rok 2013.pdf (386538)

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013

výročná správa za rok 2013.pdf (411684)

Záverečný účet obce za rok 2012

záverečný účet obce za rok 2012.docx (103327)

Výročná správa za rok 2012

výročná správa za rok 2012.docx (70277)

Záverečný účet obce za rok 2011

záverečný účet obce za rok 2011.doc (544,5 kB)

 

Záverečný účet obce za rok 2010

záverečný účet obce za rok 2010.doc (559 kB)