Hlavný kontrolór

N á v r h  p l á n u  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017

Plán KČ 02217.doc (42496)

 

N á v r h  p l á n u  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2013

Plán k č2 2013HO.pdf (116366)

 

Dňa 6. augusta 2013 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola uznesením č. 31/7/2013  do funkcie hlavného kontrolóra obce zvolená

Ing. Eva Kmeťová.

 

Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 16.04.2013

vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra.pdf (200,6 kB)

  

Dňa 8. marca 2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 17/4/2011 do funkcie hlavného kontrolóra obce zvolený

 JUDr. Ing. Ján BREZA.