Faktúry 2018

Prijaté faktúry za mesiac január 2018
 
Vystavené faktúry za mesiac január 2018
 
Vystavené faktúry za mesiac február 2018
 
Prijaté faktúry za mesiac február 2018
 
Vystavené faktúry za mesiac marec 2018
 
Prijaté faktúry za mesiac marec 2018
 
Prijaté  faktúry za mesiac apríl 2018
 
Vystavené faktúry za mesiac apríl 2018
 
Prijaté faktúry za mesiac máj 2018
 
Vystavené faktúry za mesiac máj 2018
 
Prijaté faktúry za mesiac jún 2018
 
Vystavené faktúry za mesiac jún 2018
 
Prijaté faktúry za mesiac júl 2018
 
Vystavené faktúry za mesiac júl 2018
 
Prijaté faktúry za mesiac august 2018
 
Vystavené faktúry za mesiac august 2018