Faktúry 2016

Prijaté faktúry za mesiac január 2016

Prijaté faktúry za mesiac január 2016.xls (5687)

Vystavené faktúry za mesiac január 2016

Vystavené faktúry za mesiac január 2016.xls (5950)

Prijaté faktúry za mesiac február 2016

Prijaté faktúry za mesiac február 2016.xls (7105)

Vystavené faktúry za mesiac február 2016

Vystavené faktúry za mesiac február 2016.xls (8372)

Prijaté faktúry za mesiac marec 2016

Prijaté faktúry za mesiac marec 2016.xls (6825)

Vystavené faktúry za mesiac marec 2016

Vystavené faktúry za mesiac marec 2016.xls (11230)

Prijaté faktúry za mesiac apríl 2016

Prijaté faktúry za mesiac apríl 2016.xls (7030)

Vystavené faktúry za mesiac apríl 2016

Vystavené faktúry za mesiac apríl 2016.xls (5919)

Prijaté faktúry za mesiac máj 2016

Prijaté faktúry za mesiac máj 2016.xls (8470)

Vystavené faktúry za mesiac máj 2016

Vystavené faktúry za mesiac máj 2016.xls (4518)

Prijaté faktúry za mesiac jún 2016

Prijaté faktúry za mesiac jún 2016.xls (9643)

Vystavené faktúry za mesiac jún 2016

Vystavené faktúry za mesiac jún 2016.xls (11574)

Prijaté faktúry za mesiac júl 2016

Prijaté faktúry za mesiac júl 2016.xls (6622)

Vystavené faktúry za mesiac júl 2016

Vystavené faktúry za mesiac júl 2016.xls (6975)

Prijaté faktúry za mesiac august 2016

Prijaté faktúry za mesiac august 2016.xls (7847)

Vystavené faktúry za mesiac august 2016

Vystavené faktúry za mesiac august 2016.xls (61104)

Prijaté faktúry za mesiac september 2016

Prijaté faktúry za mesiac september 2016.xls (7437)

Vystavené faktúry za mesiac september 2016

Vystavené faktúry za mesiac september 2016.xls (5574)

Prijaté faktúry za mesiac október 2016

Prijaté faktúry za mesiac október 2016.xls (7429)

Vystavené faktúry za mesiac október 2016

Vystavené faktúry za mesiac október 2016.xls (9192)

Prijaté faktúry za mesiac november 2016

Prijaté faktúry za mesiac november 2016.xls (7208)

Vystavené faktúry za mesiac november 2016

Vystavené faktúry za mesiac november 2016.xls (6627)

Prijaté faktúry za mesiac december 2016

Prijaté faktúry za mesiac december 2016.xls (14792)

Vystavené faktúry za mesiac december 2016

Vystavené faktúry za mesiac december 2016.xls (61450)