Faktúry 2012

10/2012  SPP a.s. Bratislava   vyúčtovanie spotreby plynu                         2241,58 € prevod.príkazom

Dodávateľské faktúry 10.pdf (331,1 kB)

 

17/2012  SPP a.s.  Bratislava   zálohová faktúra za plyn       13.02.2012     1697,00 €   PP

Dodávateľské faktúry 17.pdf (329,7 kB)

 

18/2012  ZSE Energia a.s. Bratislava  zálohová faktúra za energie  17.02.2012  1273,10 €  inkasom

Dodávateľské faktúry 18.pdf (328,3 kB)

 

32/2012   SPP a.s .Bratislava    zálohová faktúra za plyn               14.03.2012  1601,00 € prevod.príkazom

Dodávateľské faktúry 32.pdf (328,9 kB)

 

34/2012   ZSE a.s. Bratislava    zálohová faktúra za energiu          19.03.2012   1273,10 € inkasom

Dodávateľské faktúry 34.pdf (329 kB)

 

37/2012  Polák Anton,Hlohovec  rekonštrukčné práce na zdravot.stredisku 14.03.2012  4790,87 € PP

Dodávateľské faktúry 37.pdf (324,7 kB)

 

49/2012  ZSE Energia a.s. Bratislava   zálohová faktúra za energie   18.04.2012   1273,10 €   Inkasom

Dodávateľské faktúry 492012.pdf (328,7 kB)

 

56/2012  A.S.A. Trnava  zber a zneškodnenie odpadu   26.04.2012   1033,05 €  PP

Dodávateľské faktúry 562012.pdf (326,5 kB)

 

62/2012  ZSE Energia, a.s. Bratislava   zálohová fatúra za energie  18.05.2012   1273,10 €  Inkasom

Dodávateľské faktúry 622012.pdf (329 kB)

 

79/2012  ZSE Energia, a.s. Bratislava  zálohová faktúra za energie  20.06.2012  1273,10 € Inkasom

Dodávateľské faktúry 792012.pdf (327,5 kB)

 

92/2012  ZSE Energia, a.s. Bratislava  zálohová faktúra za energie  18.07.2012  1273,10 € Inkasom

Dodávateľské faktúry 922012.pdf (327,8 kB)

 

99/2012  Firma Roman Beninghaus, Hor.Trhovište, práce bágrom a nákl.autom - výstavba chodníka    1802,58 €  PP

Dodávateľské faktúry 992012.pdf (326,2 kB)

 

102/2012  SAMOSTAV, s.r.o.Horné Otrokovce, záloha na nákup mat.-výstavba chodníka 23.7.2012  9000,00 € PP

Dodávateľské faktúry 1022012.pdf (325,7 kB)

 

103/2012 Firma Roman Beninghaus, Hor.Trhovište,práce bágrom a nákl.autom-výstavba chodníka, 5.8.2012,  2086,68 € PP

Dodávateľské faktúry 1032012.pdf (337093)

111/2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava,zálohová faktúra za energie, 23.8.2012, 1273,10 €,Inkasom

Dodávateľské faktúry 1112012.pdf (229421)

114/2012 SAMOSTAV, s.r.o.Horné Otrokovce,materiál a práce na výstavbe chodníka,23.8.2012,5204,26 € PP

Dodávateľské faktúry 1142012.pdf (225378)


122/2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energie, 20.9.2012, 1273,10 €,inkasom

Dodávateľské faktúry 1222012.pdf (229327)


136/2012 ZSE Energia,a.s.Bratislava,zálohová faktúra za energie, 18.10.2012, 1273,10 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 1362012.pdf (226567)

139/2012 A.S.A. Trnava, s.r.o.,zvoz komunálneho odpadu,23.10.2012, 1094,48 €, PP

Dodávateľské faktúry 1392012.pdf (224918)

145/2012 SPP,a.s. Bratislava, zálohová faktúra za plyn, 14.11.2012, 1396,- €, PP

Dodávateľské faktúry 1452012.pdf (225768)

149/2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energie, 21.11.2012, 1273,10 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 1492012.pdf (229349)

150/2012 Stofing, spol.s.r.o. Bratislava, projekčné práce MŠ Hor.Otrokovce, 20.11.2012, 1200,- €, PP

Dodávateľské faktúry 1502012.pdf (222752)

162/2012 RRA Hlohovec-Piešťany, spracovanie projektu MŠ Hor.Otrokovce, 20.12.2012, 1800,-€, PP

Dodávateľské faktúry 1622012.pdf (223310)

164/2012 SPP, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za plyn, 14.12.2012, 1644,- € PP

Dodávateľské faktúry 1642012.pdf (221721)

175/2012 SAMOSTAV s.r.o. Hor.Otrokovce, kladenie zámkovej dlažby, 02.02.2013, 1338,60 €, PP

Dodávateľské faktúry 1752012.pdf (223512)

178/2012 Obec Horné Trhovište, čistenie odpadovej vody, 24.05.2013. 5225,- €  PP

Dodávateľské faktúry 1782012.pdf (220324)

182/2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava, vyúčtovacia faktúra za energiu, 21.01.2013, 1382,48 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 1822012.pdf (226326)

1/2013 INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 1, predplatné obecné noviny, 15.1.2013, 52,- €, PP