Faktúry

Faktúry 2011

Faktúry 2012

Faktúry 2013

 

číslo         dodávateľ             predmet                          dátum úhrady          suma         spôsob úhrady             poznámky

39/2011

02012011

Dodávateľské faktúry.docx (192,3 kB)

EUROTARGET, s.r.o. projekt: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZS Hor.Otrokovce 05.05.2011 1800,00 € prevodným príkazom  

51/2011

2011046

Dodávateľské faktúry.docx (175,8 kB)

 

56/2011

0257011869

Dodávateľské faktúry.doc (2 MB) 

 

58/2011

7230344263

Dodávateľské faktúry.doc (674,5 kB)

 

69/2011

7180440331

Dodávateľské faktúry.doc (1,8 MB)

 

62/2011

1140005697

Dodávateľské faktúry.doc (724 kB)

Ing. Jozef Adamkovič

 

 

A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.

 

 

 

 

 

ZSE Energia, a.s. Bratislava

 

 

 

ZSE Energia, a.s.

Bratislava

 

 

 

VAŠA Slovensko,s.r.o.

Bratislava

audit účtovnej závierky

 

 

zvoz komunálneho odpadu

 

 

 

 

 

 

zálohová faktúra za energiu

 

 

 

zálohová faktúra za energiu

 

 

 

 

nákup stravných lístkov

 

05.05.2011

 

 

11.05.2011

 

 

 

 

 

 

25.5.2011

 

 

 

 

23.6.2011

 

 

 

 

26.5.2011

 

1411,76 €

 

 

1080,61 €

 

 

 

 

 

 

1028,52 €

 

 

 

 

1052,70€

 

 

 

 

1507,20€

 

prevodným príkazom

 

 

prevodným príkazom

 

 

 

 

 

inkasom

 

 

 

 

inkasom

 

 

 

 

prevodným príkazom

 

 

 123/2011          A.S.A.  Trnava, spol.s.r.o.    vývoz odpadu              1125,12 €     prevodným príkazom   

Dodávateľské faktúry 123.doc (21 kB)

faktúra ASA.pdf (41,3 kB)

 

158/2011    ElektroLIGHT  Hlohovec    stĺp verejn.osvetlenia   30.01.2012  1274,03 €   prev.príkazom

Dodávateľské faktúry 158.pdf (332,4 kB)

faktúra 158.jpg (166,2 kB)

 

164/2011  ZSE a.s. Bratislava   vyúčtovanie elektr.energie   27.01.2012    2389,70 €  inkasom

Dodávateľské faktúry 164.pdf (330,4 kB)

 

10/2012  SPP a.s. Bratislava   vyúčtovanie spotreby plynu                         2241,58 € prevod.príkazom

Dodávateľské faktúry 10.pdf (331,1 kB)

 

17/2012  SPP a.s.  Bratislava   zálohová faktúra za plyn       13.02.2012     1697,00 €   PP

Dodávateľské faktúry 17.pdf (329,7 kB)

 

18/2012  ZSE Energia a.s. Bratislava  zálohová faktúra za energie  17.02.2012  1273,10 €  inkasom

Dodávateľské faktúry 18.pdf (328,3 kB)

 

32/2012   SPP a.s .Bratislava    zálohová faktúra za plyn               14.03.2012  1601,00 € prevod.príkazom

Dodávateľské faktúry 32.pdf (328,9 kB)

 

34/2012   ZSE a.s. Bratislava    zálohová faktúra za energiu          19.03.2012   1273,10 € inkasom

Dodávateľské faktúry 34.pdf (329 kB)

 

37/2012  Polák Anton,Hlohovec  rekonštrukčné práce na zdravot.stredisku 14.03.2012  4790,87 € PP

Dodávateľské faktúry 37.pdf (324,7 kB)

 

49/2012  ZSE Energia a.s. Bratislava   zálohová faktúra za energie   18.04.2012   1273,10 €   Inkasom

Dodávateľské faktúry 492012.pdf (328,7 kB)

 

56/2012  A.S.A. Trnava  zber a zneškodnenie odpadu   26.04.2012   1033,05 €  PP

Dodávateľské faktúry 562012.pdf (326,5 kB)

 

62/2012  ZSE Energia, a.s. Bratislava   zálohová fatúra za energie  18.05.2012   1273,10 €  Inkasom

Dodávateľské faktúry 622012.pdf (329 kB)

 

79/2012  ZSE Energia, a.s. Bratislava  zálohová faktúra za energie  20.06.2012  1273,10 € Inkasom

Dodávateľské faktúry 792012.pdf (327,5 kB)

 

92/2012  ZSE Energia, a.s. Bratislava  zálohová faktúra za energie  18.07.2012  1273,10 € Inkasom

Dodávateľské faktúry 922012.pdf (327,8 kB)

 

99/2012  Firma Roman Beninghaus, Hor.Trhovište, práce bágrom a nákl.autom - výstavba chodníka    1802,58 €  PP

Dodávateľské faktúry 992012.pdf (326,2 kB)

 

102/2012  SAMOSTAV, s.r.o.Horné Otrokovce, záloha na nákup mat.-výstavba chodníka 23.7.2012  9000,00 € PP

Dodávateľské faktúry 1022012.pdf (325,7 kB)

 

103/2012 Firma Roman Beninghaus, Hor.Trhovište,práce bágrom a nákl.autom-výstavba chodníka, 5.8.2012,  2086,68 € PP

Dodávateľské faktúry 1032012.pdf (337093)

111/2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava,zálohová faktúra za energie, 23.8.2012, 1273,10 €,Inkasom

Dodávateľské faktúry 1112012.pdf (229421)

114/2012 SAMOSTAV, s.r.o.Horné Otrokovce,materiál a práce na výstavbe chodníka,23.8.2012,5204,26 € PP

Dodávateľské faktúry 1142012.pdf (225378)


122/2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energie, 20.9.2012, 1273,10 €,inkasom

Dodávateľské faktúry 1222012.pdf (229327)


136/2012 ZSE Energia,a.s.Bratislava,zálohová faktúra za energie, 18.10.2012, 1273,10 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 1362012.pdf (226567)

139/2012 A.S.A. Trnava, s.r.o.,zvoz komunálneho odpadu,23.10.2012, 1094,48 €, PP

Dodávateľské faktúry 1392012.pdf (224918)

145/2012 SPP,a.s. Bratislava, zálohová faktúra za plyn, 14.11.2012, 1396,- €, PP

Dodávateľské faktúry 1452012.pdf (225768)

149/2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energie, 21.11.2012, 1273,10 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 1492012.pdf (229349)

150/2012 Stofing, spol.s.r.o. Bratislava, projekčné práce MŠ Hor.Otrokovce, 20.11.2012, 1200,- €, PP

Dodávateľské faktúry 1502012.pdf (222752)

162/2012 RRA Hlohovec-Piešťany, spracovanie projektu MŠ Hor.Otrokovce, 20.12.2012, 1800,-€, PP

Dodávateľské faktúry 1622012.pdf (223310)

164/2012 SPP, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za plyn, 14.12.2012, 1644,- € PP

Dodávateľské faktúry 1642012.pdf (221721)

175/2012 SAMOSTAV s.r.o. Hor.Otrokovce, kladenie zámkovej dlažby, 02.02.2013, 1338,60 €, PP

Dodávateľské faktúry 1752012.pdf (223512)

178/2012 Obec Horné Trhovište, čistenie odpadovej vody, 24.05.2013. 5225,- €  PP

Dodávateľské faktúry 1782012.pdf (220324)

182/2012 ZSE Energia, a.s. Bratislava, vyúčtovacia faktúra za energiu, 21.01.2013, 1382,48 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 1822012.pdf (226326)

1/2013 INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 1, predplatné obecné noviny, 15.1.2013, 52,- €, PP

Dodávateľské faktúry - rok 2013

Dodávateľské faktúry 12013.pdf (220735)

2/2013 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1, daňové tlačivá, 10.01.2013, 141,80 €, PP

Dodávateľské faktúry 22013.pdf (221381)

3/2013 ElektroLight s.r.o. Hlohovec, oprava ver.osvetlenia a montáž vian.osvetlenia, 24.1.2013, 618,71 €, PP

Dodávateľské faktúry 32013.pdf (223907)

4/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, záloha za odber elektr. energie, 4.2.2013, 206,30 €, PP

Dodávateľské faktúry 42013.pdf (221596)

5/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, záloha za odber elektr. energie, 30.1.2013, 28,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 52013.pdf (223157)

6/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, záloha za odber elektr. energie, 31.1.2013, 1310,63 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 62013.pdf (220304)

7/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, mobilný telefón, 4.2.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 72013.pdf (223354)

8/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, mobilný telefón, 4.2.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 82013.pdf (224822)

9/2013 Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 24.01.2013, 185,32 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 92013.pdf (224523)

10/2013 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácie programu KEO, 24.1.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 102013.pdf (221441)

11/2013 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácie programu KEO, 22.1.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 112013.pdf (220155)

12/2013 Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava, nákup stravných lístkov, 25.1.2013,907,20 € PP

Dodávateľské faktúry 122013.pdf (221075)

13/2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina, predplatné, 4.2.2013, 11,30 €, PP

Dodávateľské faktúry 132013.pdf (221779)

14/2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina, predplatné, 4.2.2013, 50,69 €, PP

Dodávateľské faktúry 142013.pdf (221925)

15/2013 SPP, a.s. Bratislava, vyúčtovanie za plyn, 7.2.2013, 30,13 €, PP

Dodávateľské faktúry 152013.pdf (224912)

16/2013 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce, poplatok za doménu, 7.2.2013, 36,00 €,  PP

Dodávateľské faktúry 162013.pdf (219041)

17/2013 ElektroLIGHT, s.r.o., Hlohovec, demontáž vianočného osvetlenia, 07.02.2013, 67,69 €, PP

Dodávateľské faktúry 172013.pdf (224125)

18/2013 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu KEO WIN, 07.02.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 182013.pdf (224152)

19/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, poplatky za pevnú linku a internet, 7.2.2013, 78,67 €, PP

Dodávateľské faktúry 192013.pdf (222443)

20/2013 SPP, a.s. Bratislava, zálohová faktúra na plyn, 8.2.2013, 1637,00 €,  PP

Dodávateľské faktúry 202013.pdf (222926)


21/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2, autorská odmena, 12.2.2013, 14,28 €,  PP

Dodávateľské faktúry 212013.pdf (220762)

22/2013 ZSE Energia, a.s.,Bratislava, zálohová platba, 21.02.2013, 1339,53 €,  Inkasom

Dodávateľské faktúry 222013.pdf (226372)