Profil verejného obstarávateľa

 

Vyzva na predkladanie ponuk_kultúrny dom.pdf (672 kB)

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 5000,00 € za 3. štvrťrok 2017
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 5000,00 € od 19.4.2017 do 30.6.2017
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 €  od 1.4.2017 do 18.4.2017. 
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 1. štvrťrok 2017
 
 

Verejná obchodná súťaž na prenájom časti nebytových priestorov v budove súp. č. 24

obchodná verejná súťaž 2.docx (19395)

 

Verejná obchodná súťaž na prenájom časti nebytových priestorov v budove súp. č. 24

Verejná obchodná súťaž.docx (22837)

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 4. štvrťrok 2016
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 3. štvrťrok 2016
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 2. štvrťrok 2016
 
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 1. štvrťrok 2016
 
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 4. štvrťrok 2015
 
 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000,00 € za 2. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9-1.pdf (278004)

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1000,00 € za 3. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9za 3. štvrťrok 2015-2.pdf (282488)obchodná verejná súťaž 2.docx (19395)