Obec Horné Otrokovce

Rekonštrukcia suterénu Kultúrneho domu

V druhej polovici roka 2013 zamestnanci obce zrekonštruovali suterén Kultúrneho domu - tzv. peklo. Takto prebiehali práce: