Obec Horné Otrokovce

Výstavba bytov

Obec Horné Otrokovce plánuje výstavbu 2 nájomných domov s 12 bytmi. V súčasnosti prebieha proces výberového konania. O ďalšom postupe Vás budeme informovať na tejto stránke.