Obec Horné Otrokovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Všeobecne záväzné nariadenia

  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
dodatok č. 2 k VZN č. 242009 112.8 kB pdf 12.11.2018
VZN 392015 o miestnych daniach a poplatku.. 196.1 kB pdf 12.11.2018
VZN zápis detí ZŠ 2013 185.1 kB pdf 12.11.2018
VZN trhový poriadok 213.6 kB pdf 12.11.2018
VZN 372014 o miestnych daniach a poplatku 165.5 kB doc 12.11.2018
VZN 36-2014 zápis detí do ZŠ 29.5 kB doc 12.11.2018
VZN 2-2016 - 2 časť o nakladaní s komunálnymi odpadmi 608.8 kB docx 12.11.2018
VZN o miestnych daniach a poplatkoch 326 kB pdf 12.11.2018
VZN č 33-2012 o podnikateľskej činnosti 355.7 kB pdf 12.11.2018
VZN 30-2011 o nájme bytu 144.2 kB pdf 12.11.2018
VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 968.1 kB rtf 12.11.2018
VZN 29-2011 o prevádzkovaní pohrebiska 67.5 kB doc 12.11.2018
VZN 27-2011 návrh územného plánu obce 233.8 kB pdf 12.11.2018
VZN odvádzanie odpadových vôd verej.kanalizáciou 367.5 kB pdf 12.11.2018
VZN o dani za jadrové zariadenia 497 kB doc 12.11.2018
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠK a v ŠJ 767.5 kB doc 12.11.2018
VZN zápis detí do ZŠ 31 kB doc 12.11.2018
VZN o spôsobe poskytovania dotácií PO a FO podnikateľom 960 kB doc 12.11.2018
VZN o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby 907 kB doc 12.11.2018
VZN o dani z nehnuteľností 75 kB doc 12.11.2018
VZN o miestnych daniach 1.23 MB doc 12.11.2018
VZN o miestnych daniach (1) 1.23 MB doc 12.11.2018
VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v obci 975.5 kB doc 12.11.2018
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 787 kB doc 12.11.2018
VZN o prevádzkovaní pohrebiska 89 kB doc 12.11.2018
VZN o podmienkach držania psov 854.5 kB doc 12.11.2018
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 291.5 kB doc 12.11.2018
VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 689.5 kB doc 12.11.2018
VZN_DCOM_elektronická komunikácia obce 668.1 kB pdf 12.11.2018
Dodatok č.2 k VZN č. 392015 34.5 kB doc 29.11.2018
Dodatok č.1 k VZN č. 392015 682.4 kB pdf 29.11.2018