Obec Horné Otrokovce

Profil verejného obstaravateľa

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 za 4. štvrťrok 2018.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4733