Obec Horné Otrokovce
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Symboly obce

Erb obce

Definícia Heraldického registra Slovenskej republiky:

"V zelenom štíte do zlatej pažite vrastený strieborný zlatistý strom s deviatimi do kruhu usporiadanými červenými jablkami."

Erb spracovali Ladislav Vrteľ a Dragica Vrteľová podľa pečatidla obce z r. 1781, na ktorom sú ojedinelo zostavené jablká na strome.

Tento erb bol prijatý uzn.č. OZ - 12/D/2000 zo dňa 5.9.2000.horne-otrokovce

Vlajka obce

horne_otrokovce_vlajka