Vaše otázky na starostku môžete zasielať na adresu: starostka@horneotrokovce.eu