Obecný úrad

Oddelenia a kontakty

Mgr. Eva Kukučková

starostka obce – 033/7446115
 

Dane a poplatky
Kontakt: Dana Bosáková
Tel. č. : 033/7446101


Evidencia obyvateľov
Kontakt: Dana Bosáková
Tel. č. : 033/7446101

 

Matrika
Matričný úrad Horné Otrokovce
Kontakt: Miroslava Chovanová
Tel. č. : 033/7446101


Životné prostredie
- rieši SOU Hlohovec
 

Stavebný poriadok
- rieši SOU Hlohovec
 

 

Úradné dni a hodiny

 

 

Pohyblivá pracovná doba

Pevná pracovná doba

Obedová prestávka

(30 min.)

Pevná pracovná doba

Pohyblivá pracovná doba

Pondelok

7.00 – 8.00

8.00 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 15.00

15.00 – 16.00

Utorok

7.00 – 8.00

8.00 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 15.00

15.00 – 16.00

Streda

7.00 – 8.00

8.00 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 16.00

 

Štvrtok

7.00 – 8.00

8.00 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 15.00

15.00 – 16.00

Piatok

7.00 – 8.00

8.00 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 14.00