Symboly obce

 

Erb obce

Definícia Heraldického registra Slovenskej republiky:

"V zelenom štíte do zlatej pažite vrastený strieborný zlatistý strom s deviatimi do kruhu usporiadanými červenými jablkami."

Erb spracovali Ladislav Vrteľ a Dragica Vrteľová podľa pečatidla obce z r. 1781, na ktorom sú ojedinelo zostavené jablká na strome.

Tento erb bol prijatý uzn.č. OZ - 12/D/2000 zo dňa 5.9.2000.

 

horne-otrokovce.jpg (132,5 kB)

 

 

Vlajka obce

horne_otrokovce_vlajka.jpg (33,3 kB)