Veselé veľkonočné sviatky

29.03.2018 09:37

 

Privítajme jar, prišla Veľká noc,

nech šťastia, zdravia a lásky máte moc.

Nech čaro jari v srdci Vás zahreje,

to Vám k veľkonočným sviatkom prajeme.

Mgr. Eva Kukučková, starostka obce,

poslanci Obecného zastupiteľstva

a zamestnanci obce.