Oznámenie

18.11.2013 13:22
Dňa 19.11.2013 o 11:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" k verejnej súťaži "Dodávka elektrickej energie a zemného plynu" v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk  uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 203/2013 zo dňa 17.10.2013 pod č. 17166 - WYT.   V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je otváranie ponúk podľa § 41 verejné.