Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Horné Otrokovce - zmeny a doplnky č. 1"

04.03.2015 14:18

Text HO ZaD 1.pdf (232844)

Vykres 1 HO ZaD 1.jpg (2009720)

 

Vykres 2.2b HO ZaD 1.jpg (2540199)