Oznam o začatí prerokovávania návrhu riešenia Územného plánu obce Horné Otrokovce - zmeny a doplnky č. 1

04.03.2015 15:10

 

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.

Text HO ZaD 1.pdf (227470)

výkres 1 HO ZaD1.docx (429271)

výkres 2.1a HO ZaD1.docx (485908)

výkres 2.1b HO ZaD1.docx (467658)

výkres 2.2a HO ZaD1.docx (551413)

výkres 2.2b HO ZaD1.docx (514476)

výkres 3 HO ZaD1.docx (396556)

výkres 4.1 HO ZaD1.docx (478544)

výkres 4.2 HO ZaD1.docx (411124)

výkres 5 HO ZaD1.docx (421120)

výkres 6 HO ZaD1.docx (449908)