Ochrana pred požiarmi - upozornenie

12.03.2018 13:33

Ochrana pred požiarmi - zákaz vypaľovania trávy, porastov, zakladania ohňa .pdf (160422)