Návrh Komunitného plánu obce Horné Otrokovce, určeného na pripomienkovanie

18.05.2018 11:32

Návrh Komunitného plánu obce Horné Otrokovce, určeného na pripomienkovanie je k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na stránke obce: www.horneotrokovce.eu, v záložke Úradná tabuľa.