Jarný zber veľkoobjemového odpadu

06.04.2018 08:48

Jarný  zber veľkoobjemového odpadu

Obec Horné Otrokovce organizuje v dňoch 12.04.-18.04.2018

(okrem nedele) v čase od 8.00 do 15.00 hodiny jarný zber veľkoobjemového odpadu.       

Váš veľkoobjemový odpad, (nie drobný stavebný odpad, zeminu, haluzovinu a pod.), môžete v týchto dňoch priniesť pred bývalú sýpku, (plocha vedľa Huberta), kde bude pristavený kontajner určený na tento odpad.