História obce

 

V týchto prílohách sa nachádzajú k nahliadnutiu vzácne historické dokumenty, ktoré pochádzajú z r. 1720. Nájdete tu napr. mená daňovníkov - občanov našej obce z r. 1720, ako i zoznam majetku, ktorý vlastnili.

 

Cenzus 1720 - Horne Otrokovce 1cast.JPG (103,5 kB)

Cenzus 1720 - Horne Otrokovce 2 cast.jpg (813,7 kB)

Supis Danovnikov Horne Otrokovce 1720 - Cenzus 1720 Felsö Atrak.doc (44 kB)

Mapa Horne Otrokovce.JPG (398,6 kB)