zmluvy 2011

 

číslo zmluvy zmluvná                 strana                   názov                        zmluvy     predmet                                   

cena

vrátane

DPH            

Dátum

účinnosti   

zmluvy     

dátum ukončenia

zmluvy  

 

01/2011

ZMLUVY.docx (536,4 kB)

 

02/2011

ZMLUVY.docx (732,8 kB)

 

 

 

58/2011

ZMLUVY.docx (38,2 kB)

 

 

391/2011

ZMLUVY.docx (14,4 kB)

 

3/2011

ZMLUVY.docx (18,6 kB)

 

59/2011

ZMLUVY.docx (16,7 kB)

Ing. Jozef Adamkovič, audítor

 

 

EUROTARGET, s.r.o.

 

 

 

 

Marta Bučková

 

 

 

Obecný špotrový klub

 

 

Pavol Hajtman a Jana Hajtmanová

 

Peter Bi

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

 

 

 

Zmluva o dielo

 

 

 

 

 

Zmluva o verejných

rozvodoch a kanalizáciach

 

Zmluva o poskytnutí dotácie

 

Nájomná zmluva

 

 

 

Zmluva o verejných rozvodoch a kanalizáciách

audit účtovnej závierky

 

 

 

Projekt: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZS

 

pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť

 

 

 

poskytnutie dotácie na činnosť OŠK

 

prenájom bytu na ZS

 

 

 

pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť

1420,00 €

 

 

 

 

1800,00 €

 

 

 

 

 

0,00 €

 

 

 

2500,- €

 

75,00 €

 

 

 

0,00 €

28.04.2011

 

 

 

 

07.01.2011

 

 

 

 

 

17.08.2011

 

 

 

02.08.2011

 

20.08.2011

 

 

 

23.08.2011

nestanovený

 

 

 

 

nestanovený

 

 

 

 

 

nestanovený

 

 

 

31.12.2011

 

16.08.2012

 

nestanovený

 

2/2011               Filipíno Hlohovec         Zmluva o nájme             nájom nebytových    38,50 €    24.8.2011 

ZMLUVA Filipíno.docx (16,1 kB)           nebytových priestorov    priestorov

 

60/2011              Pavol Šucha               Zmluva o verejných        pripojenie                    0,00 €     31.08.2011

zmluva č. 60.docx (20,8 kB)                  rozvodoch a                   nehnuteľnosti na

                                                              kanalizáciách                 verejnú kanalizačnú sieť

 

61/2011              Radoslav Starý           Zmluva o verejných         pripojenie                    0,00 €     06.09.2011

zmluva č. 61.docx (16,8 kB)                  rozvodoch a                    nehnuteľnosti na

                                                              kanalizáciách                  verejnú kanalizačnú sieť  

 

62/2011               Andrea Báčiková        Zmluva o verejných         pripojenie                   0,00 €      07.09.2011

zmluva č. 62.docx (17 kB)                     rozvodoch a                     nehnuteľnosti na

                                                              kanalizáciách                   verejnú kanalizačnú sieť

 

63/2011               Jozef Uhlík                Zmluva o verejných           pripojenie                   0,00 €      13.09.2011 

zmluva č. 63.docx (16,8 kB)                 rozvodoch a                      nehnuteľnosti na

                                                              kanalizáchiách                 verejnú kanalizačnú sieť  

 

64/2011               Zuzana Vargová        Zmluva o verejných          pripojenie                   0,00 €       13.09.2011

zmluva č. 64.docx (16,7 kB)                 rozvodoch a                      nehnuteľnosti na    

                                                             kanalizáciách                    verejnú kanalizačnú sieť 

 

65/2011               Julián Ondrejka        Zmluva o verejných           pripojenie                    0,00 €        14.09.2011

zmluva č. 65.docx (16,9 kB)                                         rozvodoch a                       nehnuteľnosti na

                                                             kanalizáciách                    verejnú kanalizačnú sieť

 

66/2011               Roman Macho         Zmluva o verejných           pripojenie                      0,00 €        20.9.2011

zmluva č. 66.docx (16,9 kB)                rozvodoch a                      nehnuteľnosti na

                                                            kanalizáciách                    verejnú kanalizačnú sieť  

 

67/2011               Slavomír Pavlík        Zmluva o verejných          pripojenie                       0,00 €         23.09.2011

zmluva č. 67.docx (16,9 kB)                rozvodoch a                      nehnuteľnosti na

                                                            kanalizáciách                     verejnú kanalizačnú sieť  

 

1/2011                Eva Rusnáková  a       Zmluva o poskytnutí       poskytnutie finančnej      70,00 €    01.10.2011

                           Radovan Rusnák        finančnej podpory pre      podpory pre novonarodené

zmluva č. 1.docx (14,7 kB)                    novonarodené dieťa         dieťa

 

68/2011               Dagmar Vargová        Zmluva o verejných         pripojenie                        0,00 €     07.10.2011

zmluva č. 68.docx (16,8 kB)                  rozvodoch a                     nehnuteľnosti na

                                                               kanalizáciách                   verejnú kanalizačnú sieť

 

464/2011             SARK Hlohovec         Zmluva o dielo              úprava obec. insignií        150,00 €     12.10.2011

zmluva o dielo.pdf (596,8 kB)

 

109/201        Tatiana Hrnková      Zmluva o prenájme hrob.miesta    prenájom hrob.miesta   20,00 €  18.10.2011

zmluva prenájom hrob.miesto 109.pdf (331,7 kB)

 

 

2/2011        Veronika Bistáková       Zmluva o poskytnutí finanč. podpory   poskytnutie finanč.      70,00 €  20.10.2011

                  Jozef Bisták               pre novonarodené dieťa                   pre novonar.dieťa  

zmluva č. 2.pdf (513,4 kB)

 

69/2011    Zita Klačková   Zmluva o verej.rozvodoch a kanalizáciách  pripojenie na kanalizáciu 0 €  21.10.2011

zmluva č. 69.pdf (373,3 kB)

 


110/2011  Milada Borovská   Zmluva o prenájme hrob.miesta      prenájom hrob.miesta    30,00 €   22.10.2011

zmluva prenájom hrob.miesto 110.pdf (331,2 kB)

 

3/2011 Erika Gašpar a Radimír Gašpar  Zmluva o poskyt.finanč.podp. poskyt. finanč.pre dieťa 70,00 € 3.11.11

zmluva č. 3.pdf (512,4 kB)

 

497/2011     Dobrov.hasičs.zbor      nájomná zmluva         prenájom sály KD                0,00 €     03.11.2011

zmluva č. 497.pdf (361,5 kB)

 

4/2011 Lenka a Ivan Mačuroví Zmluva o posk.fin.podpr.   poskytn.finanč.pod. pre dieťa   70,00 € 03.11.2011

zmluva č. 4.pdf (512,1 kB)

 

5/2011  Jana Stankovičová    Zmluva o posk.fin.podpr.     poskytn.fin.pod.pre dieťa      70,00 €    04.11.2011

zmluva č. 5.pdf (511,1 kB)

 

6/2011 Michal a Martina Bistákoví   Zmluva o posk.fin.podpor.   poskt.fin.pod.pre dieťa  70,00 €  05.11.2011

zmluva č. 6.pdf (511,2 kB)

 

506/2011    Slavomír Pavlík               Kúpna zmluva              kúpa prívesného vozíka    250,00 €   05.11.2011

zmluva č. 506.pdf (517,6 kB)

 

518/2011  Rastislav a Denisa Blahoví  Kúpna zmluva         predaj pozemku                     35,00 €  10.11.2011

zmluva č. 518.pdf (511,7 kB)     
 

112/2011  Ján Benkovský      Zmluva o prenájme HM     prenájom hrob.miesta             20,00 €  15.11.2011

cintorin_najomna_zmluva72303.pdf (682,5 kB)

 

113/2011  Ján Benkovský    Zmluva o prenájme HM  prenájom hrobového miesta        10,00 €   15.11.2011

cintorin_najomna_zmluva72314.pdf (682,5 kB)

 

70/2011  Ivan Dolnák    Zmluva o verej.rozvodoch a kanaliz.    pripojenie na kanalizáciu   0 €      22.11.2011

zmluva č. 70.pdf (372,8 kB)

 

71/2011 Ing. Peter Galan   Zmluva o ver.rozvodoch a kanaliz.   pripojenie na kanalizáciu   0 €   22.11.2011

zmluva č. 71.pdf (375,1 kB)

 

114/2011  Daria Srnková   Zmluva o prenájme HM    prenájom hrobového miesta      20,00 €      21.12.2011

cintorin_najomna_zmluva 114.pdf (682,5 kB)

 

115/2011  Margaréta Fáziková  Zmluva o prenájme HM  prenájom hrob.miesta          10,00 €     29.12.2011

cintorin_najomna_zmluva 115.pdf (682,6 kB)

 

116/2011  Margaréta Fáziková Zmluva o prenájme HM    prenájom hrob.miesta          10,00 €     29.12.2011

cintorin_najomna_zmluva116.pdf (682,5 kB)

 

117/2011  Mária Nižňanská   Zmluva o prenájme HM   prenájom hrobového miesta      10,00 €   29.12.2011

cintorin_najomna_zmluva117.pdf (682,6 kB)

 

118/2011  Mária Nižňanská  Zmluva o prenájme HM   prenájom hrobového miesta       20,00 €  29.12.2011

cintorin_najomna_zmluva118.pdf (682,6 kB)

 

518/2011 Rastislav a Denisa Blahoví      Kúpna zmluva a dodatok     predaj pozemku     35,00 €   31.12.2011

Zmluva 518 s dodatkom.pdf (526 kB)