Profil verejného obstarávateľa

 

Verejná obchodná súťaž na prenájom časti nebytových priestorov v budove súp. č. 24

Verejná obchodná súťaž.docx (22837)

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 4. štvrťrok 2016
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 3. štvrťrok 2016
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 2. štvrťrok 2016
 
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 1. štvrťrok 2016
 
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovanakou alebo vyššou než 1000,00 € za 4. štvrťrok 2015
 
 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000,00 € za 2. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9-1.pdf (278004)

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1000,00 € za 3. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9za 3. štvrťrok 2015-2.pdf (282488)