Oznamy

Jesenný zber odpadu
 
 
 
Výdaj profylaktík
 
Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch 16.10.-20.10.2017 sa budú na obecnom úrade vydávať nové jódové tablety - profylaktiká. Zároveň treba priniesť staré profylaktiká, ktoré sú po dobe použiteľnosti. Tablety môže prevziať jeden člen rodiny a prinesie si so sebou občiansky preukaz.
 
Pošta Horné Otrokovce - zmena otváracích hodín
 
 
 
Skrátený pracovný čas
 
Obecný úrad v Horných Otrokovciach oznamuje občanom, že v dňoch od 31.7.2017 do 4.8.2017 bude na obecnom úrade 
skrátený pracovný čas, t.j.:  od 7,00 hod. do 12,00 hod.
 
 

Prerušená dodávka elektriny

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, ktorí bývajú na uliciach Gaštanová alej, uličky od Gaštanovej aleje smerom k lesu, od pošty ku kostolu a na chaty, že budú dňa 17.5.2017  v čase od 8.30  do 12.00 hod. bez dodávky elektriny, a to z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy.

17-04375_HORNÉ OTROKOVCE.pdf (156 kB)

 

STAVANIE   MÁJOV

 

Obec Horné Otrokovce Vás srdečne pozýva na slávnosť stavania májov,

ktorá sa uskutoční v piatok 28.04.2017 o 17.00 hod. pred Obecným úradom.

V programe vystúpia deti materskej a základnej školy.

 

 

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017

Rozpis odpad H_Otrokovce_2017.xls (67,5 kB)

 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, ktorí bývajú na uliciach od Pošty smerom k lesu, Zábranie, od Pošty k cintorínu a Nová štvrť, že budú dňa 30.03.2017  v čase od 7.30  do 17.30 hod. bez dodávky elektriny, a to z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy.

17-01039_HORNÉ OTROKOVCE.pdf (160224)

 

 Jarný  zber veľkoobjemového odpadu

 

Obec Horné Otrokovce organizuje v dňoch 24.03.-28.03.2017 (okrem nedele) jarný zber veľkoobjemového odpadu.

 

24.03.2017 – v piatok v čase od 9.00 do 15.00 hod.

25.03.2017 – v sobotu v čase od 8.00 do 15.00 hod.

27.03.2017 – v pondelok v čase od 8.00 do 15.00 hod.

28.03.2017 – v utorok v čase od 8.00 do 15.00 hod.

 

Váš veľkoobjemový odpad, (nie drobný stavebný odpad, zeminu, haluzovinu a pod.), môžete v týchto dňoch priniesť pred bývalú sýpku, (plocha vedľa Huberta), kde bude pristavený kontajner určený na tento odpad.

 

 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, ktorí bývajú na uliciach Gaštanová alej, uličky od Gaštanovej aleje smerom k lesu, od pošty ku kostolu a na chaty, že budú dňa 9.2.2017  v čase od 12.00  do 14.15 hod. bez dodávky elektriny, a to z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy.

17-00196_HORNÉ OTROKOVCE.pdf (159709)

 

Informácia pre chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí

Výskyt vtáčej chrípky.pdf (106691)

 

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v pracovných dňoch od 23.12.2016 do 02.01.2017 bude obecný úrad otvorený do 11.00 hodiny.

 

Spoločný obecný úrad oznamuje občanom, že v stránkový deň - piatok 30. 12. 2016 bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. Posledný stránkový deň, kedy budeme prijímať podania v tomto roku je streda 28. 12. 2016. 

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 19.12.2016 do 02.01.2017 sa z dôvodu čerpania dovoleniek nebudú vyvážať fekálie.

 

Obec Horné Otrokovce Vám oznamuje, že vo štvrtok 03. novembra 2016 bude obecný úrad z dôvodu školenia zatvorený.

 

Jesenný  zber veľkoobjemového odpadu

 

Obec Horné Otrokovce organizuje v dňoch

24.10.-28.10.2016 v čase pondelok od 9.00 do 15.00 h. a v utorok až piatok od 8.00 do 15.00 h. jesenný zber veľkoobjemového odpadu.

Váš veľkoobjemový odpad, (nie drobný stavebný odpad, zeminu, haluzovinu a pod.), môžete v týchto dňoch priniesť pred bývalú sýpku, (plocha vedľa Huberta), kde bude pristavený kontajner určený na tento odpad.


 

 

Výber daní a poplatkov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 10.05.2016 do 13.05.2016, v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. sa budú na obecnom úrade vyberať dane a poplatky pre rok 2016.

Stavanie májov

Obec Horné Otrokovce Vás srdečne pozýva na slávnosť stavania májov, ktorá sa uskutoční 30.04.2016 o 17.00 hod. pred Obecným úradom.

V programe vystúpia deti materskej a základnej školy.

 

 

Deň narcisov 2016

Deň narcisov 2016.pdf (284812)

 

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Horné Otrokovce organizuje v dňoch 15.4.-18.4.2016 jarný zber veľkoobjemového odpadu.

Váš veľkoobjemový odpad, (nie drobný stavebný odpad, zeminu, haluzovinu a pod.), môžete v týchto dňoch priniesť pred bývalú sýpku, (plocha vedľa Huberta), kde bude pristavený kontajner určený na tento odpad.

 

Očkovanie psov proti besnote

Veterinárny lekár oznamuje občanom, že dňa 2.apríla 2016 t.j. v sobotu v čase od 12.30 do 14.30 hod. sa uskutoční očkovanie psov proti besnote a iným infekčným ochoreniam za poplatok 5 €. Očkovanie sa uskutoční pred budovou materskej školy. Prineste si očkovacie preukazy.

 

Zbierka použitého oblečenia

Zbierka použitého oblečenia 2016.doc (33280)

 

Pozvánka na divadelné predstavenie ČERTICE

DIVADLO
F Ľ O Č
Fraštácka Ľahkovážna Ochotnícka Činohra
_____________________________________________
Carlo Goldoni:
Č E R T I C E
talianska komédia
v troch dejstvách
_____________________________________________
20.03.2016 o 17. hod.
sála Kultúrneho domu v Horných Otrokovciach
Vstupné dobrovoľné

 

 

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2016

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2016.pdf (297329)

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 23.decembra 2015 sa budú vyvážať vrecia so separovaným odpadom a vývoz komunálneho odpadu zo smetných nádob bude v sobotu 2.januára 2016.

 

Obec Horné Otrokovce Vám oznamuje, že vo štvrtok 26. novembra 2015 bude obecný úrad z dôvodu školenia zatvorený.

 

Odstávka elektrickej energie

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy, budú 

vo štvrtok 24. septembra 2015, v čase od 8.00 do 13.00 hodiny, bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

-hlavná ulica od Huberta po cintorín, ulička od Huberta k ihrisku, Kopanica, Malá Kopanica a Rybník.

 

Výber daní a poplatkov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 18.05.2015 do 22.05.2015, v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. sa budú na obecnom úrade vyberať dane a poplatky pre rok 2015.

 

Stavanie májov

Obec Horné Otrokovce Vás srdečne pozýva na slávnosť stavania májov, ktorá sa uskutoční 30.04.2015 o 17.00 hod. pred Obecným úradom.

V programe vystúpia deti materskej a základnej školy.

 

Hornootrokovská domáca zabíjačka

Hornootrokovská zabíjačka.pdf (208949)

 

DEŇ NARCISOV 2015

Deň narcisov 2015.pdf (645551)

 

Humanitárna zbierka použitého oblečenia

Zbierka použitého oblečenia 2015.pdf (227570)

 

Odstávka elektrickej energie, dňa 18.02.2015

Odstávka elektriny.pdf (159275)

 

Zber elektronického odpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Horné Otrokovce v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v stredu 11.2.2015 o 8,30 hod. V čase od 7,00 do 8,30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

 

Harmonogram vývozu odpadu 2015

Harmonogram vývozu odpadu 2015.xls (69120)

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch 22.12.2014 a 23.12.2014 bude obecný úrad z dôvodu dovolenky zatvorený.

 

 

 

Vianočná výstava

                                                                                               

 

Obec Horné Otrokovce Vás srdečne pozýva na

„Vianočnú výstavu“

ktorá sa bude konať v dňoch

 13.- 14. decembra 2014 od 13.00 do 18.00 h

 v sále kultúrneho domu.         

Starostka obce pri tejto príležitosti vyhlasuje súťaž o najkrajší medovníkový výrobok, ktorý bude odmenený vecnou cenou.

Všetci účastníci výstavy si budú môcť zakúpiť kapustnicu, med, medovinu, pečený čaj, vianočné oblátky,

šamróny a iné drobnosti.

 

 

Jesenný vývoz domového odpadu


Obec Horné Otrokovce Vám oznamuje,
že jesenný vývoz domového odpadu, ktorý nepatrí do smetných
nádob, sa uskutoční v dňoch od 20.10.2014 do 23.10.2014.
Žiadame občanov, aby si takýto odpad vyložili pred brány.
Nevyváža sa stavebný odpad a zemina!!!

 

 

 

P O Z V Á N K A

Obec Horné Otrokovce srdečne pozýva širokú verejnosť na
Jesennú výstavu,
ktorá sa uskutoční dňa 20.9.2014 od 13.00 do 18.00 h
a dňa 21.9.2014 od 12.00 do 18.00 h v sále Kultúrneho domu.
Návštevníci si budú môcť zakúpiť med, medovinu a občerstviť sa burčiakom.
 Všetci ste srdečne vítaní!

 

 

 

 

OBEC HORNÉ OTROKOVCE

oznamuje širokej verejnosti, že

v dňoch 20.-21. septembra 2014 organizuje

 „Jesennú výstavu“.

    Preto prosí všetkých záhradkárov, pestovateľov a šikovné gazdinky,  aby prispeli na výstavu svojimi pestovateľskými úspechmi (všetky druhy ovocia a zeleniny, kvety, okrasné dreviny), zaváraným ovocím, zeleninou, šalátmi, lekvármi  - aj s osvedčenými receptami, ale aj rôznymi výrobkami z ovocia a zeleniny, vyrezávanými tekvicami či sušeným ovocím.

     Ďalej prosíme občanov o zapožičanie rôznych drobných starožitných predmetov, ako sú cepy, kosy, korytá, drevené sudy a pod.

Vystavovatelia môžu svoje produkty zhromažďovať do sály Kultúrneho domu od štvrtku  18. septembra 2014 od 9.00 h, prípadne kontaktovať starostku obce na tel. č. 0908 115 136.

 

 

 

 

 

 

Zber elektronického odpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Horné Otrokovce v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v stredu 20.8.2014 o 8,30 hod. V čase od 7,00 do 8,30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

 

 

Humanitárna zbierka použitého oblečenia

leták zbierka použitého oblečenia.pdf (224627)

 

Výber daní a poplatkov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 12.05.2014 do 16.05.2014, v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. sa budú na obecnom úrade vyberať dane a poplatky pre rok 2014.

 

Stavanie májov

Obec Horné Otrokovce Vás srdečne pozýva na slávnosť stavania májov, ktorá sa uskutoční 30.04.2014 o 17.00 hod. pred Obecným úradom.

V programe vystúpia deti materskej a základnej školy.


 

DEŇ NARCISOV 2014

Deň narcisov 2014.pdf (541409)

 

Zber elektronického odpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Horné Otrokovce v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční vo štvrtok 20.2.2014 o 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

 

 

Sadzobník poplatkov za prenájom a služby, platný od 01.02.2014

Sadzobník poplatkov za prenájom a.doc (25088)

 

Voľby do VÚC 2013, konané dňa 09.11.2013

Zoznamy kandidátov pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam predseda.pdf (42867)

Poslanci obvod 3.pdf (49238)

 

Jesenný vývoz domového odpadu 2013

Jessenný vývoz odpadu.pdf (169900)

 

Pozvánka na výstavu ovocia, zeleniny, kaktusov, byliniek a kvetov v Trnave

Pozvánka - výstava ovocia, zeleniny a byliniek.pdf (300643)

 

Prerušenie dodávky elektriny podľa súp.č.

Prerušenie dodávky elektriny podľa súp.č....pdf (100987)

Prerušenie dodávky elektriny podľa súp.č...pdf (99418)

Prerušenie dodávky elektriny podľa súp.č..pdf (101734)

 

Zber nebezpečného odpadu v pondelok 16.9.2013

Zber nebezpečného odpadu.docx (11339)

 

 

Opakovane vyzývame občanov obce, aby neobťažovali spluobčanov pálením svojich odpadov!!! Okrem znehodnocovania kvality života svojmu okoliu, znečisťovania ovzdušia si prosím uvedomte, že môžete byť pokutovaní až do výšky 165 €!!!

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu extrémneho tepla bude na obecnom úrade skrátená pracovná doba do 13.00 hodiny a to od pondelka 05.08.2013 do štvrtka 08.08.2013.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk rekonštrukcia MK.docx.html (18383)

 

Zákaz vypaľovania a pálenia porastov

Obec Horné Otrokovce upozorňuje občanov, že podľa zákona je vypaľovanie a pálenie porastov, trávy, buriny a iného materiálu prísne zakázané. Za porušenie zákona môžu občania dostať pokutu do výšky 331 eur. Preto žiadame občanov, aby toto upozornenie rešpektovali.

 

Očná optika ZOOM oznamuje občanom, že dňa 19.06.2013 v čase od 8.00 do 10.00 hod., v sále kultúrneho domu, budete mať možnosť nechať si bezplatne zmerať ostrosť zraku, čiže dioptrie do diaľky  aj na čítanie. V prípade záujmu si môžete ihneď objednať kvalitné okuliare v dobrej cene už od 30,00 eur s dvojročnou zárukou.

 

Jánske ohne

Jánske ohne 2013 final.pdf (3072334)

 

Oslavy MDD

Oznamujem širokej verejnosti, že vzhľadom na nepriaznivé počasie sú oslavy MDD presunuté do telocvične Základnej školy! Program zostáva nezmenený, takže vás všetkých čakáme o 14.00 h v telocvični, kam treba prísť zadným vchodom. Okrem súťaží bude pre každé dieťa pripravený hot-dog a pre všetkých možnosť občerstvenia v nealko-bufete, zmrzlinou či medovníkmi.

Všetci ste srdečne vítaní!

 

 

Cyklistický pelotón

Oznamujeme občanom, že v piatok 7.júna 2013 po 14.45 hod. bude cez našu obec prechádzať cyklistický pelotón. Z tohto dôvodu budú uzatvorené bočné výjazdy na hlavnú cestu a prejazd bude regulovať policajná hliadka. Prosíme občanov, aby toto rešpektovali.

 

Humanitárna zbierka použitého oblečenia

Obec Horné Otrokovce vyhlasuje humanitárnu zbierku použitého oblečenia, ktorá sa uskutoční v termíne od 27.5.2013 do 31.5.2013 v úradných hodinách v sále kultúrneho domu.

Do zbierky môžu občania priniesť:

- oblečenie, lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony, látky, domáce potreby - riad, hrnce, poháre, panvice, taniere, periny, vankúše, deky, nepoškodenú obuv a hračky.

 

Výber daní a poplatkov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 20.05.2013 do 24.05.2013, v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. sa budú na obecnom úrade vyberať dane a poplatky na rok 2013.

 

TAVOS - oznam

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňom 24.5.2013 končí činnosť montérsky obvod Hlohovec, Bernolákova 2.

Od tohto dňa budú všetky stránky vybavované v Trnave, ul. Fr. Kráľa 1. Telefónny kontakt: 033/59 66 211.

Poruchová služba zostáva - dispečing Piešťany: 033/59 66 182.

 

Stavanie májov

Obec Horné Otrokovce Vás srdečne pozýva na slávnosť stavania májov, ktorá sa uskutoční zajtra o 17.00 hod. pred Obecným úradom.

V programe vystúpia deti materskej a základnej školy.

 

Výzva na predkladanie ponúk HO plyn.docx.html (17,2 kB)

 

Výzva na predkladanie ponúk.docx.pdf (69,7 kB)

 

Jarný vývoz domového odpadu 2013

Jarný vývoz odpadu 2013.pdf (168,9 kB)

 

Pozvánka GOLGUZ

Pozvánka Golguz.docx (187,6 kB)

 

DEŇ NARCISOV 2013

Deň narcisov 2013..pdf (577,8 kB)

 

Doplnený leták na zber separovaného odpadu od apríla 2013

vývoz odpadu doplnený leták Horné Otrokovce_ 2013.pdf (247 kB)

 

Zber nebezpečného odpadu dňa 6.3.2013

Zber nebezpečného odpadu.pdf (318,9 kB)

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že dňa 04.04.2013 v čase od 7.30 do 16.00 hodiny bude celá obec bez dodávky elektriny, a to z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 22.01.2013 v čase od 23.00 hod. na dobu cca 60 minút nebude možné dovolať sa z technických príčin na linky tiesňového volania 150, 155 a 158.

V prípade núdze je možné telefonovať na linku tiesňového volania 112.

 

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., Vám oznamuje, že sa presťahovala Lekárska služba prvej pomoci /LsPP/ a Liečebňa pre dlhodobo chorých /LDCH/ z Podzámskej ulice do priestorov na Poliklinike, Nábrežie Andreja Hlinku 27 v Hlohovci.

Nové telefónne čísla:

LsPP: 033/7941161

LDCH: 033/7941204

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 24.1.2012

Pozvánka ObZ 2412013.doc (30,5 kB)

 

 

Mikuláš - poďakovanie sponzorom

Obec Horné Otrokovce vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým sponzorom za finančnú, či materiálnu pomoc pri uskutočnení Mikuláša pre naše detičky, ktorý sa konal dňa 06.12.2012 v sále kultúrneho domu.

Vďaka patrí sponzorom:

Bisták Ľubomír, Brezovan Radovan, COOP Jednota Slovensko, Gašpar Erika, Gálik Ľuboš, Góól Pub Pavlovič, Hubert Pavlík, JJ & Rh Keramika s.r.o., Kvetinárstvo Zajíčková, Mičian Martin, Minimarket Beňo, V.V.BUILDING, s.r.o.

Pevne veríme, že Vašu priazeň si zachováme naďalej aj pri ďalších podujatiach v našej obci.

Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme.

S úctou

Mgr. Eva Kukučková

starostka obce

 

 

Futbalový turnaj o pohár starostky - poďakovanie a vyúčtovanie

Poďakovanie sponzorom : 

Obec Horné Otrokovce vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení Futbalového turnaja o pohár starostky, a za finančnú, či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom zabezpečení tohto podujatia, ktoré sa konalo dňa 01.12.2012 na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ.

Pevne veríme, že Vašu priazeň si zachováme naďalej aj pri ďalších podujatiach v našej obci.

Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme.

S úctou

Mgr. Eva Kukučková

starostka obce

Vyúčtovanie:

Príjem:        štartovné a bufet         -    198,60 €

Výdavok:     rozhodca a potraviny   -      98,60 €

___________________________________________

Zostatok:                                           100,00 €

Výťažok z turnaja v sume 100,00 € Obec Horné Otrokovce venovala Materskej škole pre naše deti.

 

 

MIKULÁŠ

Obec Horné Otrokovce Vám oznamuje, že dňa 6.12.2012 o 17.00 hod. príde do kultúrneho domu Mikuláš so svojim sprievodom. Príďte ho spolu s nami privítať a on sa Vám poďakuje tým, že všetky hornootrokovské deti do 10 rokov odmení sladkými balíčkami.

 

Oznam - rozbor vody v studniach

rozbor vody v studniach.pdf (78,2 kB)

 

Pozvánka na futbalový turnaj o pohár starostky

FUTBALOVÝ TURNAJ.doc (37,5 kB)

 

Správy obecného rozhlasu online

SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU ONLINE.pdf (175,8 kB)

Správa katastra Hlohovec

oznam kataster.pdf (89 kB)

 

Zbierka použitého oblečenia

Obec Horné Otrokovce oznamuje, že od 25.6.2012 do 29.6.2012 v úradných hodinách sa v kultúrnom dome uskutoční humanitárna zbierka použitého oblečenia.

leták zbierky ošatenia.pdf (413,8 kB)

zbierka ošatenia.doc (27,5 kB)

 

Voľný pohyb psov po obci

Obec Horné Otrokovce týmto žiada majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu po obci.

V opačnom prípade hrozí majiteľovi psa pokuta až do výšky 165 €.

 

DEŇ NARCISOV

Deň narcisov 2012-.pdf (505,7 kB)

 

Jarný vývoz domového odpadu

Jarný vývoz odpadu.pdf (166,9 kB)

 

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (2).pdf (831,7 kB)

 

 

oznámenie Daňového úradu k prebiehajúcej reforme v štruktúre Daňových úradov

3_REF DU oznam ADRESY zoznam cela SR_1.doc (788 kB)

KMDÚ Hlohovec.docx (14,1 kB)

 

 

Sadzby miestnych daní a poplatkov na rok 2012

Prehľad o miestnych daniach.pdf (263,7 kB)

 

Zasadnutie ObZ sa uskutoční dňa 13.12.2011 o 18.30 h v zasadačke Obecného úradu

Pozvánka ObZ 13122011.doc (34,5 kB)

 

pozvánka futbalový turnaj.doc (32,5 kB)

 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že  dôvodu vykonávania práce na zariadeniach

rozvodu elektrickej energie bude dňa 29.11.2011 v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.

celá obec bez elektrickej energie.

 

Zasadnutie ObZ sa uskutoční dňa 15.11.2011 o 18.30 h v zasadačke Obecného úradu.

Pozvánka ObZ 15112011.doc (28,5 kB)

 

Zasadnutie ObZ sa uskutoční dňa 11.10.2011 o 18.30 h v zasadačke Obecného úradu.

Pozvánka ObZ 11102011.doc (28,5 kB)

 

Jesenný zber domového odpadu

Obec Horné Otrokovce oznamuje občanom, že od stredy 5.10.2011 do stredy 12.10.2011,

sa uskutoční jesenný vývoz domového odpadu, ktorý nepatrí do smetných nádob.

Vývoz sa nevzťahuje na:

-stavebnú suť

-hlinu.

Žiadame občanov, aby si takýto odpad vyložili pred vchodové brány.

 

Potravinová pomoc

Obec Horné Otrokovce oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili o potravinovú pomoc,

že vydávanie potravín, jedná sa o 20 kg múky a 20 kg cestovín, sa uskutoční

v piatok, 16. septembra 2011 v sále kultúrneho domu. Presný čas Vám bude

oznámený až v piatok v miestnom rozhlase, nakoľko sa posunul čas dodávky do obce.

 

POZOR ZMENA!!!

Zasadnutie ObZ sa uskutoční dňa 8. septembra 2011 o 18.30 h. v zasadačke OcÚ!

Pozvánka ObZ 08092011.doc (34 kB)

 

Podpora mladých ľudí a pracovníkov s mladými ľuďmi

Projekt KomPrax.doc (43,5 kB)

Projekt leták.doc (27 kB)

POZVANKA MV a MLV.pdf (91,3 kB)

POZVANKA PsM.pdf (82 kB)

 

Ponuka na kurz opatrovania

CENOVÁ PONUKA NA KURZ OPATROVANIA.doc (33 kB)

 

Oznamujeme občanom, že Obec Horné Otrokovce dáva do prenájmu za podmienok stanovených VZN č. 30/2011 3-izbový byt nachádzajúci sa v budove Zdravotného strediska. Záujemcovia o prenájom tohto bytu môžu svoju žiadosť zasielať v písomnej forme na Obecný úrad v Horných Otrokovciach do 15.8.2011.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 2. augusta 2011 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva!

Pozvánka na ObZ 02082011.doc (20,5 kB)

 

Obec získala dotáciu 200 € na oslavy MDD. Srdečná vďaka!

vyzva_02_2011.pdf (316,7 kB)

 

Zbierka oblečenia

Obec Horné Otrokovce oznamuje občanom, že dňa 15.júna 2011 v čase od 8.00 do 17.00 hod. sa v kultúrnom dome v Horných Otrokovciach uskutoční  humanitárna zbierka použitého oblečenia.

leták zbierky ošatenia.pdf (413,8 kB)

zbierka ošatenia.doc (27,5 kB)

Spustenie prevádzky kanalizácie I. etapa

Kanalizácia.docx (12 kB)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Iveta Kováčová

Trvalý pobyt - zrušenie Oznámenie.doc (25 kB)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miloš Kováč

Trvalý pobyt - zrušenie Oznámenie.doc (25 kB)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Jakubík

Trvalý pobyt - zrušenie Oznámenie.doc (29 kB)

 

Oznam Spoločného obecného úradu v Hlohovci:

Spoločný obecný úrad v Hlohovci oznamuje občanom, že v dňoch od 26. apríla do 29. apríla 2011 sa bude Spoločný obecný úrad sťahovať na nové sídlo Jarmočná 3 /bývalý okresný úrad v Hlohovci/. V tomto čase nebude môcť úrad prijímať žiadosti a nebude fungovať ani podateľňa. Predpoklad začiatku činnosti úradu je 2. mája 2011 v režime stránkových dní. Za pochopenie ďakujeme.

 

DEŇ NARCISOV - 15.apríl 2011

Deň narcisov 2011 -.docx (462,8 kB

 

 

 

Obec Horné Otrokovce oznamuje občanom, že na základe Uznesenia č. 21/5/2011 zo zasadnutia ObZ v Horných Otrokovciach, sa miestny poplatok za vývoz fekálií v obci zvyšuje z 8,- € na 10,- € za fekál s účinnosťou od 1. mája 2011.