Webová prezentácia bola spustená

19.01.2011 07:26

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Bola spustená z dôvodu prezentácie našej obce, našich aktivít, spoločenských a športových podujatí. Našim cieľom je informovať občanov , ale aj všetkých návštevníkov web stránky o živote a dianí v obci. Prínosom pre všetkých, ktorí sa dostanú na našu stránku bude aby boli v prípade záujmu pravidelne informovaní o aktivitách obce ale aj o zámeroch do budúcnosti. Z toho dôvodu veríme, že sa budete pravidelne vracať na našu stránku. Veríme, že aj naši rodáci, ktorí žijú na Slovensku, alebo v zahraničí ocenia našu snahu informovať ich o živote v obci a návšteva tejto webovej prezentácie im prinesie dobrý pocit a priblíži im rodný kraj.