Výsledky komunálnych volieb

15.11.2014 22:50

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 15.11.2014 v obci Horné Otrokovce tak, ako ich zaznamenala okrsková volebná komisia:

Počet oprávnených voličov: 740

Počet voličov, ktorý využili právo voliť: 329

Počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 325

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7

Výsledky hlasovania podľa najvyšieho počtu hlasov boli nasledovné:

Jozef Hajtman 216 hlasov

Katarína Stará 199 hlasov

Ľuboš Gálik 187 hlasov

Klaudia Škoríková 176 hlasov

Mária Černá 159 hlasov

Miloš Pavlovič 154 hlasov

Pavol Pavlovič 140 hlasov

Jana Mesárošová 138 hlasov

Ľubor Chovan 117 hlasov

Jana Klačková 113 hlasov

Marta Bulíková 95 hlasov

Igor Pavlík 93 hlasov.

Za poslancov ObZ boli zvolení poslanci: Jozef Hajtman, Katarína Stará, Ľuboš Gálik, Klaudia Škoríková, Mária Černá, Miloš Pavlovič, Pavol Pavlovič.

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 325

Počet platných hlasov pre voľbu starostu: 299

Za starostku obce bola počtom hlasov 299 zvolená Eva Kukučková.