Výsledky hlasovania v referende zo dňa 7.2.2015

08.02.2015 09:59

Výsledok hlasovania v referende, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. februára 2015 tak, ako bol zaznamenaný okrskovou komisiou v našej obci:

Počet oprávnených osôb voliť v obci: 735

Počet porávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 136

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 136

V referende mali občania vyjadriť svoj názor celkovo na 3 otázky.

 

Prvá otázka znela:

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Počet hlasov za odpoveď „ANO“ bol 129 a počet hlasov za „NIE“ bol 7.

 

Druhá otázka znela:

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Počet hlasvo za odpoveď „ANO“ bol 123, počet hlasov za „NIE“ bol 11.

 

Tretia otázka znela:

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Počet hlasov za odpoveď „ANO“ bol 119, počet hlasov za „NIE“ bol 14.

 

Celková účasť občanov na referende bola 18,5 %.