Upozornenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

25.08.2015 10:07

Vážení občania,

 

         oznamujem Vám, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave našiel vo vzorke odobratej z jablone pri štátnej ceste smerom na Dolné Otrokovce zdroj nákazy karanténnej choroby Erwinia amylovora spôsobujúcej spálu jadrovín. Obci Horné Otrokovce bolo nariadené túto jabloň spáliť vrátane koreňov.

        

Vzhľadom na túto skutočnosť je veľká pravdepodobnosť, že takáto nákaza sa môže nachádzať aj na jabloniach vo vašich záhradách. Preto vám dávam do pozornosti nariadenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktoré prikazuje, aké kroky treba v prípade zistenia príznakov aplikovať.

Nariadenie hovorí, že:

„Uvedený druh baktérie patrí medzi škodlivé organizmy, ktorých dovoz, preprava a rozširovanie je zakázané. Pri zistení výskytu týchto baktérii sa na zamedzenie ich šírenia vyhlasujú tieto rastlinolekárske opatrenia:

  • Spálenie celých napadnutých stromov vrátane koreňov a dezinfekcia použitého náradia.
  • V bezprostrednom okolí napadnutého stromu zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny s vizuálnymi príznakmi.
  • Ak nie je možné odstrániť korene infikovaných rastlín, treba ich ihneď po odrezaní kmeňa ošetriť systémovo pôsobiacim herbicídom (RANDAP).
  • Okolité jablone a hrušky bez viditeľných príznakov treba ošetriť na jeseň alebo v prvej polovici vegetácie prípravkom Aliette 80 WG, Cuprocaffaro alebo Kuprikol 50.“

 

Vizuálne príznaky ochorenia Erwinia amylovora si môžete pozrieť pod týmto textom.

 

V Horných Otrokovciach dňa 25. augusta 2015.

                  

                                                                                  Mgr. Eva Kukučková

                                                                                        starostka obce

Erwinia amylovora - spála jadrovín - PRÍZNAKY.pdf (1184279)