Súťaž o najkrajší adventný veniec

25.11.2016 11:24

Obec Horné Otrokovce vyhlasuje súťaž o najkrajší adventný veniec.

Súťažné vence budú vystavené na vianočných trhoch,

ktoré sa budú konať v dňoch 10. a 11. decembra 2016 v sále Kultúrneho domu.

 Víťaz/víťazka súťaže získa ako odmenu

živý vianočný stromček v črepníku.

Vence a venčeky môžete priniesť do Kultúrneho domu

v piatok 9. decembra 2016 do 19.00 h!