Pripomienky k cestovným poriadkom

22.08.2013 10:59

Každý rok v mesiaci september Trnavský samosprávny kraj prerokováva a upravuje cestovné poriadky verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na ďalší rok. Obec má možnosť vždy k tomuto dátumu pripomienkovať cestovný poriadok. Preto prosím občanov našej obce, ktorí majú pripomienky k cestovnému poriadku, aby mi ich predložili do 10. septembra 2013. Kontaktovať nás môžete akoukoľvek formou - ak by som však mohla poprosiť, najvýhodnejšia by bola komunikácia prostredníctvom mailu: ocu.h.otrokovce@stonline.sk.

Ďakujem za pochopenie a očakávam Vaše pripomienky.

Starostka obce.