Príjemné veľkonočné sviatky všetkým...

13.04.2017 11:34

 

 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, hlavne v zdraví a spokojnosti,

vám všetkým praje

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obce!