Prerušenie distribúcie elektriny

24.08.2016 12:11

Západoslovenká energetika oznamuje občanom, ktorí bývajú na uliciach Rybník, Kopanica, Malá Kopanica, Hlavná ulica od Huberta po cintorín a k ihrisku, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.8.2016 v čase od 8,00 hod do 10,45 hod. bez dodávky elektriny.